Skip to main content

Auteur: Henry Timisela

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken 

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP . GEPOST IN Nieuws

Het is met groot enthousiasme dat ik mijn ervaringen en bevindingen deel van mijn recente werkbezoek aan de prachtige Molukken, dat plaatsvond van 20 augustus tot en met 31 augustus 2023. Als directeur van Museum Maluku was deze reis van onschatbare waarde voor het verwezenlijken van onze visie en beleidsdoelen voor de nabije toekomt. Deze reis bracht ons niet alleen in contact met de rijke cultuur en geschiedenis van de Molukken, maar versterkte ook onze banden met belangrijke partners en opende de deur naar nieuwe samenwerkingen die de toekomst van ons museum zullen vormgeven. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Presentatie van Museum Maluku tijdens seminar aan Pattimura Universiteit, Ambon.

Presentatie van Museum Maluku tijdens seminar aan Pattimura Universiteit, Ambon.

Doelstellingen van de reis

Voorafgaand aan de reis hadden we duidelijke doelen gesteld die gericht waren op het vergroten van ons netwerk, het versterken van samenwerkingen en het verdiepen van onze kennis over de Molukken. Hier volgen de belangrijkste doelen: 

 • Netwerkvergroting in het internationale Molukse veld 
  Een van onze voornaamste doelen was het vergroten van ons netwerk binnen het internationale Molukse veld. We wilden contact maken met Molukse onderzoekers, erfgoedprofessionals, wetenschappers en grassroots-organisaties om ons werk te verrijken en te verdiepen. Dit doel hebben we met succes behaald.
 • Versterken van de samenwerking met Museum Siwa Lima
  Een ander belangrijk doel was het verstevigen van onze samenwerking met Museum Siwa Lima, het provinciaal museum van de Molukken. We geloven sterk in het delen van museale kennis, conserveringsexpertise en het tentoonstellen van Molukse tradities. Dit doel is meer dan geslaagd en is per 17 september jl bekrachtigd met een gezamenlijke intentie-overeenkomst tot verdere samenwerking, waarbij ook het Drents Museum te Assen en Heka Leka Global betrokken zijn.
 • Kennis over de Molukken verdiepen
  Tijdens onze reis wilden we inzicht krijgen in de hernieuwde structuur tot verkiezing van dorpshoofden (upu latu/ina latu) en de inheemse cultuur van de Molukken. Deze kennis is essentieel om ons beleid met betrekking tot inheemse Molukse cultuur verder uit te werken. We hebben uitgebreid gesproken met verschillende dorpshoofden uit West-Seram en Ambon eiland om ons begrip te verdiepen.
 • Belangrijke ontmoetingen en nieuwe contacten
  Onze reis heeft geleid tot waardevolle ontmoetingen met sleutelfiguren binnen de Molukse gemeenschap, zowel in Indonesië als op de Molukken. Enkele belangrijke contacten die we aan ons netwerk hebben kunnen toevoegen, zijn onder andere Ibu dr. Ir. Insun Sangaji, hoofd Onderwijs en Cultuur van Maluku, Ibu prof. Dr. Hermien Soselisa, hoogleraar aan de Pattimura Universiteit, en Bpk drs. Darwin Lawalata, directeur van Museum Siwa Lima.
 • Uitwisseling met studenten en gemeenschap
  Een ander hoogtepunt van de reis was de interactie met studenten en de lokale gemeenschappen. Na mijn presentatie over Museum Maluku aan de Pattimura Universiteit werden er vele vragen gesteld, voornamelijk gericht op het leven van Molukkers in Nederland. 
 • Samenwerking en internationale uitwisseling
  Onze reis heeft bijgedragen aan het versterken van deze samenwerking en heeft deuren geopend voor verdere uitwisseling en begrip tussen beide landen. Hiermee voldoet Museum Maluku als Nederlandse erfgoedinstelling ook aan het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) zoals geformuleerd door het Ministerie van OCW. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Op gesprek bij het hoofd van de Dienst Onderwijs en Cultuur, Ibu Kadis dr. ir. Insun Sangaji

Op gesprek bij het hoofd van de Dienst Onderwijs en Cultuur, Ibu Kadis dr. ir. Insun Sangaji.

Een nieuw pad

Het recente werkbezoek aan de Molukken heeft niet alleen mijn reisdoelen overtroffen, maar het heeft ook een cruciaal punt bevestigd dat van vitaal belang is voor Museum Maluku. De nadruk op internationale samenwerking en erfgoeddeling is niet slechts een wenselijke ambitie; het is een werkwijze die onze positie als erfgoedinstelling aanzienlijk heeft versterkt. Juist in Nederland, waar de museumdefinitie benadrukt dat samenwerking met gemeenschappen essentieel is, hebben we een mijlpaal bereikt die niet lichtzinnig mag worden opgevat. 

Onze betrokkenheid bij het internationale seminar ‘Malukuness from various perspectives’ aan de Pattimura Universiteit heeft ons in staat gesteld om niet alleen de grenzen van onze kennis te verleggen, maar ook om actief bij te dragen aan het wereldwijde discours over Molukse identiteit en erfgoed. Door te luisteren naar een breed scala aan sprekers en onderzoekers, zowel met als zonder een Molukse achtergrond, hebben we onze eigen perspectieven verrijkt en zijn we in staat geweest om een inclusievere benadering te omarmen bij het presenteren van Molukse geschiedenis en cultuur in ons museum. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Presentatie Museum Maluku tijdens ceremonie beëdiging adat-oudsten van West-Seram op Kantor Latupati

Presentatie Museum Maluku tijdens ceremonie beëdiging adat-oudsten van West-Seram op Kantor Latupati.

Molukse musea verbonden

Het is van onschatbare waarde geweest om onze relaties met Museum Siwa Lima te versterken, en het is vermeldenswaardig dat dit officiële werkbezoek de eerste keer was in de 35-jarige geschiedenis van Museum Maluku. Onze samenwerking met dit vooraanstaande Molukse museum zal niet alleen bijdragen aan de verrijking van onze kennis op het gebied van tentoonstellen en conserveren, maar het zal ook een krachtig voorbeeld zijn van hoe erfgoedinstellingen wereldwijd moeten samenwerken om de rijke geschiedenis van gemeenschappen te behouden en te delen. 

In een tijd waarin de wereld steeds meer verbonden is, is het essentieel dat musea en erfgoedinstellingen zich bewust zijn van hun rol in het behouden en delen van cultureel erfgoed, niet alleen binnen hun nationale grenzen maar ook daarbuiten. Deze reis naar de Molukken heeft ons gesterkt in het besef dat Museum Maluku niet slechts een fysieke locatie is, maar een brug tussen verschillende culturen en gemeenschappen, en een platform voor het delen van de Molukse geschiedenis, kunst en tradities op wereldniveau. 

Dit werkbezoek heeft niet alleen onze doelen verwezenlijkt, maar heeft onze visie voor de toekomst van Museum Maluku verder gevoed. We zijn vastbesloten om onze missie voort te zetten, en we kijken ernaar uit om met onze nieuwe internationale partners samen te werken om de rijke Molukse cultuur en geschiedenis levend te houden voor de komende generaties, zowel in Nederland als wereldwijd. 
 
Met grote dankbaarheid voor jullie steun en enthousiasme! 

Henry Timisela 
Directeur Museum Maluku 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Rondleiding door Ibu Mevie Mailoa, hoofd educatie Museum Siwa Lima

Rondleiding door Ibu Mevie Mailoa, hoofd educatie Museum Siwa Lima. Een gedeelte over Molukkers in Nederland tijdens de permanente expositie.

TotaalMoluks-start-taalproject

Totaal Moluks start officieel omvangrijk taalproject

Lees meer


Museummnacht Den Haag 2023

Museumnacht Den Haag 2023

Museum Maluku host een van de DJ-booths tijdens de Silent Disco en heeft getalenteerde vrouwelijke DJ’s met Molukse roots uitgenodigd om hun beats te laten knallen. Conservator Huib Akihary leidt je deze nacht door de gangen van de tentoonstelling ONS LAND, waar de koloniale geschiedenis tot leven komt. 

Lees meer

Lees verder

Een tijd van groei en dankbaarheid

Een tijd van groei en dankbaarheid 

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP 29 juni 2023. GEPOST IN Nieuws

Met de zomervakantie voor de deur is het een mooi moment om de balans op te maken en te reflecteren op de afgelopen maanden. We hebben als museum enorme stappen gezet en ik ben trots om als directeur te mogen terugkijken op een periode vol vooruitgang. 

Een tijd van groei en dankbaarheid, column, directeur Henry Timisela, Museum Maluku

Allereerst wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die het Museum financieel heeft gesteund door middel van donaties. Jullie genereuze bijdragen hebben ons in staat gesteld om belangrijke projecten te realiseren en ons erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Daarnaast ben ik dankbaar voor de donaties in de vorm van hulp, vrijwilligerswerk en andere diensten die we hebben ontvangen. Jullie betrokkenheid en inzet zijn van onschatbare waarde en versterken de band tussen het museum en de gemeenschap. 

Hulp en vrijwilligerswerk – de kracht van gemeenschapsbetrokkenheid

Een groot deel van onze inspanningen is de afgelopen maanden gericht geweest op het in kaart brengen van onze museumcollectie. Ons doel is om dit erfgoed volledig te documenteren en op die manier de toegankelijkheid ervan te verbeteren. Het herinventariseren en herwaarderen van de collectie vormt dan ook onze voornaamste taak voor de komende periode. Ik ben verheugd te kunnen mededelen dat onze museumcollectie momenteel een plek heeft gevonden in het gemeentelijk museumdepot in Rotterdam. Ons toegewijde team van medewerkers en vrijwilligers werkt hier met passie aan de verdere ontwikkeling van de collectie. 

Naast deze interne inspanningen hebben we met veel plezier diverse publieksprogramma’s georganiseerd in Museum Sophiahof. We hebben onder andere genoten van lezingen door Erno Pickee over de graphic novel ‘Molo Uku‘ en muzikale optredens van Nicky Manuputty en Tasilo Pieck. Daarnaast hebben we onze eigen collectie eens goed onder de loep genomen met de tentoonstelling ‘Afgestoft’ en hebben we bijzondere aandacht besteed aan het project Wyldemerck – een gezamenlijke zoektocht naar barakken in de bossen. Het is een waar genoegen geweest om deze diverse evenementen te organiseren en te zien hoe ze mensen samenbrengen en het bewustzijn vergroten over onze geschiedenis en cultuur. 

Vooruitkijken met uitdagingen – Het Museumregister en publieke presentaties

Als directeur sta ik voor de mooie uitdagingen die ons in de komende periode te wachten staan. We hebben onszelf als doel gesteld om toe te treden tot het Museumregister, waardoor we de erkenning krijgen die ons werk verdient. Bovendien streven we ernaar om onze museumcollectie weer volledig aan het publiek te presenteren, zowel digitaal als in real life. Dit zal ons in staat stellen om nog meer mensen te bereiken en ons verhaal te delen met een breder publiek.

Komende evenementen

Terwijl we terugblikken op de afgelopen maanden, kijken we ook vol enthousiasme naar de toekomst. Op 16 augustus 2023 bieden we het programma Vrijheid in perspectief aan, in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. Hierbij willen we niet alleen stilstaan bij de Japanse capitulatie die jaarlijks wordt herdacht, maar ook aandacht geven aan andere perspectieven op vrijheid. Op 29 september 2023 organiseren we een programma in samenwerking met het instituut Beeld & Geluid, waarbij we de rol van Molukkers in hun database onderzoeken en de waarde van Moluks audiovisueel materiaal in onze museumcollectie belichten. En op 29 oktober 2023 staat een nieuwe editie van de Molukse Dialogen gepland, waarbij we wederom de dialoog en verbinding tussen verschillende generaties en gemeenschappen willen stimuleren. 

Op naar een dynamische toekomst

Met al deze plannen en projecten voor de boeg is er nog genoeg te doen. Maar voordat we ons weer volledig inzetten voor de toekomst, wil ik iedereen een welverdiende en ontspannen zomervakantie toewensen. Het is dankzij jullie steun en betrokkenheid dat we zo ver zijn gekomen, en ik kijk ernaar uit om samen met jullie de volgende hoofdstukken van Museum Maluku te schrijven. 

Met warme groet, 

Directeur
Henry Timisela
 


Tobelo Noord-Molukken in beelden, schenking, Museum Maluku

Op 19 april 2023 ontving Museum Maluku een bijzondere schenking van Prof. Dr. Jos Platenkamp. 

Lees meer

Lees verder

Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2022

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP . GEPOST IN Nieuws

Dit jaaroverzicht met headlines begin ik met het weer. Alhoewel we in december leven en het winters zou moeten zijn, lijkt het aardig herfstachtig als ik zo vanuit mijn kantoor uitkijk over de Haagse Sophialaan. De bladeren zijn nog aan de bomen en kleuren mijn kamer door het zonlicht bruin. In die kamer zie ik archiefdozen, boeken uit onze museumcollectie, hutkoffers en een aantal kunstwerken. En dit is precies het werk waar Museum Maluku om draait.

Jaaroverzicht 2022, highlights Museum Maluku

Headlines van 2022

In het afgelopen jaar hebben we namelijk een aantal hoofdlijnen gedefinieerd, te weten collectiebeheer, een kenniscentrum zijn, vervullen van educatieve functie en een platform bieden voor kunstenaars met een Molukse affiniteit. En die museumcollectie zal de komende periode de hoofdrol spelen. Daarover later meer.

Highlights van 2022

Begin dit jaar openden wij de tentoonstelling ONS LAND in de Sophiahof in Den Haag. Deze samenwerking met de collega’s van het Indisch Herinneringscentrum resulteerde in een expo waarin langs acht familieverhalen de doorwerking van kolonisatie centraal staat. En het nodigt uit om het gesprek te voeren over dekolonisatie. Ik nodig je van harte uit om deze tentoonstelling met vrienden, familie of solo te bezoeken. 

En er is meer om trots op te zijn. Online hebben wij het afgelopen jaar een aantal projecten gerealiseerd waaronder de serie Maju Mundur, waarin duo’s van mensen uit de Molukse gemeenschappen met elkaar in gesprek gaan over museale objecten. Ook delen wij foto’s uit ons archief via Instagram in samenwerking met Moluccan Archives. De reacties die wij hierop krijgen geven ons werk als erfgoedinstelling veel meer inhoud. Veel dank gaat uit naar allen die hun opmerkingen delen en zo meer verdieping geven aan de afbeeldingen. Als klap op de vuurpijl bereikte het project Wyldemerck een hoogtepunt; de Grote Archeologie Prijs werd gewonnen. Wij kijken terug op een succesvolle samenwerking met de partners van Moluks Erfgoed.

Meer verdieping

We zochten die verdieping ook met het organiseren van een gespreksmiddag in het kader van verzetsstrijder Thomas Matulessy, ook bekend als Pattimura. Daar gingen wij in gesprek over de meervoudige perspectieven die er bestaan rondom de opstand van 1817. En hoe zijn erfenis, of populair gezegd – zijn legacy, doorwerkt bij de nieuwe generatie Molukkers in Nederland. En die laten zich horen! In 2023 bieden wij in ieder geval ruimte aan jonge kunstenaars om te exposeren in een van de ruimtes van Sophiahof in Den Haag. De eerste kunstenaar die ik mag aankondigen is Sebastiaan Boot ook bekend als Sebastiaan Utju die met zijn werk momenteel in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam staat. 

En in Rotterdam staat tegenwoordig onze werkruimte waar wij met het team zullen werken aan onder andere digitalisering van delen uit ons archief. We hebben daarvoor hulp gekregen van vrijwilligers uit verschillende delen van het land. Fysiek, online hulp, sponsoring – you name it. Wil je ook bijdragen aan ons werk? Dan weet je ons te vinden. Slide in de DM zou ik zeggen. 

Een jaar met ups & downs

Dat dit jaar veel highlights heeft gehad, vind ik fijn om te delen. Dat er ook moeilijke periodes zijn, ga ik niet ontkennen. Van de voorbereidende gesprekken met prominenten uit de Molukse gemeenschappen in voorbereiding op de ontmoeting met minister-president Mark Rutte, tot stevige kritieken aan mijn adres en het borgen van onze organisatie voor de toekomst. Het maakt dat ik mijn werk nog steeds als een uitdaging zie, waar ik met veel enthousiasme mee bezig blijf. En dat doe ik niet alleen, daarom een groot compliment aan mijn team en vrijwilligers. Zij zorgen dat Museum Maluku is, zoals je het vandaag kent.

Museumcollectie

Het bestaansrecht van dit museum bestaat voornamelijk uit onze collectie. De schenkingen die we vanuit de verschillende Molukse gemeenschappen hebben ontvangen zijn toe aan herinventarisatie, herwaardering en uiteindelijk ook ontsluiting. Daar hoort ook afstoten bij. En zoals ik in het begin vertelde, zal daar de nadruk op liggen in de aankomende periode.

Inspectie museumcollectie, Museum Maluku, depot, Alblasserdam

We zijn daar in november letterlijk fysiek aan begonnen, na een lange periode van voorbereiding. Daar weten de conservatoren meer over te vertellen. Waar het op neer komt is dat de containers met onze museale objecten geopend worden en er veel werk aan de winkel is. Misschien heb je het een en ander via social media al gezien. Ik zou daarom willen eindigen met een oproep. Wil je bijdragen aan het behoud van Moluks cultureel erfgoed? Laat het ons weten, want Museum Maluku kan jouw hulp enorm goed gebruiken. In 2023 zal ik je meer vertellen over de stand van zaken over onze museumcollectie. En wat wij er mee gaan doen. Dat beloof ik. 

Vanuit mijn werkkamer wens ik jou fijne dagen toe en al het beste voor 2023. 

Henry Timisela
Directeur Museum Maluku

Ons Land - The Talkshow, randprogrammering, Tong Tong Fair

Nu te zien: ONS LAND

Een tentoonstelling over de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Oost en hoe die nog altijd doorwerkt.

Lees meer


Vodcast: Molukse jongeren in de 90s, Museum Maluku

Vodcast: Molukse jongeren in de 90’s

Heb jij de vodcast al gezien? 

Bekijk ‘m hier

Lees verder

Wij zijn hier, omdat jullie daar waren

Wij zijn hier, omdat jullie daar waren

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP . GEPOST IN NIEUWS

In voorbereiding op het gesprek met ministerpresident Rutte kreeg ik al veel vragen. ‘Hoe zit dat nou, met de persoonlijke uitnodiging? Je bent toch museumdirecteur?’ En: ‘Wat ga je eigenlijk zeggen over de eerste generatie Molukkers die arriveerde in 1951?’ In de uitnodiging stond dat de overheid zich wilde bezinnen op de behandeling van die generatie na aankomst. Aan tafel werd al gauw duidelijk dat de context van aankomst breder getrokken moest worden.

Column gaat verder onder de foto.

Wij zijn hier, omdat jullie daar waren, column, Henry Timisela, gesprek, minpres Mark Rutte

Open en geïnteresseerd

Ik ervaarde het gesprek met staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en premier Rutte (AZ) als open en geïnteresseerdOok waar over zaken werd gesproken zoals excuses aan de Molukse gemeenschap maar niet zonder bijbehorend pakket of programma, RMSregering als gesprekspartner en het onderzoeken van de rol van de Nederlandse overheid met betrekking tot de dekolonisatie van Indonesië, met een focus op de Molukse gemeenschap. Een volledig verslag is opgesteld door Joaniek Vreeswijk (Niet Mijn Aankomst), en voor dit verslag leverde ik mede de input. 

‘Wij zijn hier, omdat jullie daar waren’, zei ik op een gegeven moment aan tafel. Stilte. ‘Ja, maar dat kunnen we niet meer terugdraaien’, was het antwoord van de minister-president‘Dat hoeft ook niet’, dacht ik bij mijzelf. We kunnen er wel voor zorgen dat de Molukse perspectieven op deze geschiedenis een belangrijkere en zichtbare rol gaan spelen in onder andere het onderwijscurriculum. Daarover zouden de toegezegde vervolggesprekken moeten gaan.


Nieuwe donatie features, doneren, Museum Maluku

Museum Maluku kan jouw donatie goed gebruiken. Doneer in geld of tijd. 

Lees meer

Lees verder

Op de helft van 2022

Op de helft van 2022

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP 27 juni 2022. GEPOST IN NIEUWS

Het eerste half jaar van 2022 is voorbij gevlogen en we hebben niet stil gezeten. Allereerst bedank ik alle nieuwe vrienden die zich online hebben aangemeld. Met jouw digitale ledenpas heb je in elk geval gratis toegang tot onze tentoonstellingen in Museum Sophiahof te Den Haag. Dank voor de support om ons werk als museum mogelijk te maken. Ook krijg ik van nieuwe vrienden vaak dezelfde vragen over waar wij vandaan komen als organisatie, wat wij als nou precies doen en wat de plannen zijn voor de komende periode. Hier volgt mijn antwoord.

Collectie top 100

In 2012 moest ons museumgebouw in Utrecht de deuren noodgedwongen sluiten. De museumcollectie is sindsdien opgeslagen in een tweetal veilige locaties, maar nooit meer aangeraakt geweest. Hier moet figuurlijk de bezem doorheen gehaald worden. Wellicht ook letterlijk. Dat houdt in dat de collectie centraal samengebracht, uitgepakt en opnieuw geïnventariseerd moet worden. Afstoten van objecten zal dan ook aan de orde komen. Ik heb mij ten doel gesteld om een collectie top 100 samen te stellen. Aan de hand van deze objecten vertellen wij als Museum Maluku het Molukse verhaal vanuit meerdere invalshoeken. Ondertussen groeit de museumcollectie ook door schenkingen. 

Verbinden & samenwerken

In het licht van het Nederlands koloniaal- en slavernijverleden, en de belangrijke rol die de Molukken daarin hebben gespeeld, voelt Museum Maluku zich geroepen om vanuit de collectie na te denken over de hierbij behorende ethische en actuele kwesties. Met name de doorwerking van dat verleden in de huidige samenleving. Als instituut onderzoeken wij hoe deze te verbinden met de eigen collectie, door bijvoorbeeld jonge kunstenaars met een Molukse achtergrond hierop te laten reflecteren. En zoeken wij samenwerkingen met andere musea zoals bijvoorbeeld ook Beeld en Geluid in Hilversum, waar onder andere gedigitaliseerde media centraal staan. 

Videocontent & archeologisch onderzoek

De afgelopen periode hebben wij videocontent geproduceerd zoals Molukse jongeren in de 90’s en de museale videoserie Maju Mundur. In samenwerking met de website Molukserfgoed.com is het project Wyldemerck gestart, waarin oud-bewoners op een archeologische wijze op zoek gaan naar hun inmiddels verdwenen woonoord. Zoals eerder gezegd bereiden wij nu een kunstproject voor met Molukse jongeren van de 4e generatie, maar daarover later meer. En er hebben zich via social media veel vrijwilligers aangemeld om aan de slag te gaan met de museumcollectie. 

Zoals ik in het begin zei, we hebben niet stil gezeten. En het werk gaat door, met jouw support. De zomervakantie staat voor de deur en ik wens je daarom hele mooie en zonnige dagen toe. 

Tot ziens! 


Column: SAMEN ZOEKEN NAAR BARAKKEN

Molukserfgoed.com met oud-bewoners van woonoord de Wyldemerck gingen op veldinspectie. Conservator Huib Akihary was mee en doet verslag. 

Lees meer


MAJU MUNDUR

In de serie Maju Mundur nemen verschillende duo’s met Molukse roots plaats tegenover een kunst- of cultuurobject. 

Lees meer

Terugblikken & focus voor 2022

Kan het nog? Een beetje terugblikken? Heel kort dan. Na de drukte van het herdenkingsjaar 70 jaar Molukkers in Nederland kijken we terug op een productieve periode. Een greep uit de activiteiten: De kick-off met de BETA DISINI livestreams werd door tienduizenden mensen bekeken. We maakten de expositie IKAT die fysiek en online te bezoeken was en gingen het land in met het programma Future Community. We zorgden voor meer online content door de gesprekkenserie Maju Mundur en zijn trots dat we het jaar afsloten met de publicatie van het boek Toma Terus: een creatieve reflectie op niet alleen de rijke Molukse geschiedenis, maar juist ook de uitdagingen van de toekomst.

Over productief gesproken. Er wordt in ons huis, Museum Sophiahof, gebouwd aan de nieuwe tentoonstelling ‘ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen. De opening is op 8 februari aanstaande.

De projectgroep, een samenwerking tussen het Indisch Herinneringscentrum en MHM, heeft het afgelopen jaar alle voorbereidingen getroffen voor deze bijzondere, semipermanente tentoonstelling. We kijken uit naar de opening en hopen dat de expositie aanzet tot gesprek over de koloniale geschiedenis en de doorwerking ervan in het dagelijks bestaan. Een mooi startschot voor een mooi jaar met nieuwe programma’s. 

Focus voor 2022

Waar het MHM zich de komende periode op gaat focussen is onze museumcollectie. Momenteel liggen de museumobjecten opgeslagen in een aantal depots.

Onze taak is om de staat van deze objecten opnieuw te beoordelen. Ook de digitalisering ervan, en uiteindelijk het ontsluiten, gaat een nóg grotere rol spelen. We zijn trots dat we afgelopen periode diverse schenkingen aan onze collectie mochten toevoegen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld artefacten uit de Molukken, videobanden met beeldmateriaal uit de jaren ’70 en ‘80 van de vorige eeuw en tal van nieuwe foto-archieven. Om dit erfgoed op een juiste manier te bewerken en te behouden is uw hulp nodig. Door te doneren zorgt u dat wij ons werk met veel plezier kunnen voortzetten. 

Vragen of suggesties? Laat het ons weten. 

Een museum zonder museum

‘Heten jullie nou Museum Maluku, Moluks Historisch Museum of MuMa?’ een vraag die mij meer dan eens wordt gesteld. Als je onze social-mediakanalen en website volgt, dan ontdek je al gauw dat we Museum Maluku aanhouden als naam. Nog wel. Want zijn we nog eigenlijk wel een museum? Dit is een vraag die intern al geruime tijd wordt besproken en ik kan mededelen dat er organisatorisch een aantal veranderingen zullen komen.  

Momenteel hebben wij ons kantoor in Museum Sophiahof te Den Haag en vanuit deze plek werken wij met het team aan verschillende projecten. De wisselexpositie IKAT (fysiek en virtueel) waar we kunstenaars met een Molukse affiniteit een podium geven en de online uitzendingen van BETA DISINI zijn daar twee voorbeelden van. Daarnaast zullen wij online (nog) meer aanwezig zijn door de komende periode meer Molukse video en audiocontent te leveren. Ook helpen wij geïnteresseerden in hun zoektocht naar Molukse geschiedenis aan de hand van ons digitaal archief. Dat wij onze collectie nog verder zullen digitaliseren is daarvoor noodzakelijk

Toch ontvangt Museum Sophiahof regelmatig bezoekers die het idee hebben om de Molukse museumcollectie in Den Haag aan te treffen. Die bezoekers hebben wij helaas moeten teleurstellen. Het ontbreekt ons kortweg aan ruimte om het Molukse geschiedenisverhaal te vertellen aan de hand van objecten uit onze collectie. Juist nu er zoveel behoefte aan is. Gelukkig bestaat er Nationaal Monument Kamp Vught waar met name het verhaal van de KNIL-Molukkers te zien is en zijn er tal van lokale en landelijke initiatieven die in deze behoefte voorzien. 

Nog genoeg papierwerk, cd’s en videobanden die we moeten digitaliseren

Met onze samenwerkingspartner stichting Landelijk Moluks Monument denken we na over de toekomst van het Molukse geschiedenisverhaal. Dat het monument er moet komen is belangrijk, maar even zo relevant is het educatieve aspect ervan. Daar zullen wij ons er de komende tijd hard voor maken. Zodra de situatie het weer toelaat zal er ook weer publieksprogrammering zijn met thema’s die relevant zijn en betrekking hebben op dat Molukse verhaal, in al zijn diversiteit. 

Zoals de kop van deze column al zegt, we zijn een museum die niet op een traditionele wijze haar rijke museumcollectie kan tonen. In deze bijzondere tijden van pandemie en snelle technologische ontwikkelingen zoeken we constant naar nieuwe manieren om het Molukse verhaal dat podium te geven dat zij verdient. Innovatie en het oog op de toekomst zijn hierin de sleutelwoorden. 

We gaan het samen ontdekken

In de eerste week als directeur van het Moluks Historisch Museum sprak ik hier mijn verwachting uit. En veel meer kon ik niet melden. Dat was in maart. Corona gooide roet in het eten voor de programma’s die het MHM in 2020 wilde aanbieden. In het Museum Sophiahof te Den Haag, waar wij kantoor houden, werd het onmogelijk om live bijeenkomsten te organiseren. Dus moesten we online creatief zijn. Dat resulteerde in meer artikelen op de website en zichtbaarder zijn op sociale media. En een Molukse expositie in Den Haag? Nu nog niet. Daar kom ik later op terug. 

Ondertussen gebeurde er veel in Moluks Nederland. Van solidariteitsvideo’s tot protesten. Van een booming Molukse kunstenaarsscene, high quality videoclips tot onenigheden in Molukse wijken. Meer dan eens wisten organisaties het MHM te vinden voor advies op basis van historische feiten. Gelukkig heeft het MHM in Huib Akihary een uitstekende conservator en kon ik regelmatig verwijzen naar hoogleraar Fridus Steijlen. En natuurlijk de historici en erfgoeddeskundigen in mijn netwerk. Al mijn voorgangers waren zelfs historici. Ik ben dat niet. Maar wat is dan mijn rol? 

Al mijn voorgangers waren allemaal historici. Maar wat is dan mijn rol?

Om daar antwoord op te vinden spoel ik even terug. Ik was begin twintig en bezocht meer dan regelmatig het MHM dat toen nog in Utrecht gevestigd was. In die periode werkte ik ook voor het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers. Altijd op zoek naar goede gesprekken over identiteit. Vaak vond ik ze. Ik vond ze overigens vaker als ik er niet naar zocht. Maar dat terzijde. Ze waren waardevol en ik denk er nu vaker aan.

In een leven dat daarop volgde werkte ik in de media. Als journalist, eindredacteur, programmaleider. Dat was nog lang voordat ik als producent met mijn broer theaterproducties maakte en overal in het land in uitverkochte zalen mocht spelen. Geschoold op de redactie van radiozender FunX leerde ik dat diversiteit de sleutel is naar succes. Die lessen heb ik altijd meegenomen waar ik werkzaam was. En nu dus hier. Ik geloof in de veelkleurigheid en meerstemmigheid van de Molukse gemeenschap. Wereldwijd, op de Molukken en in Nederland in het bijzonder. Het is juist die verscheidenheid aan achtergronden die de gemeenschap zo mooi maakt. En daarbij sluiten we niemand uit. Inclusief denken dus. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw was ik vaak in het MHM in Utrecht te vinden.

In deze twee modebegrippen vat ik mijn visie voor het MHM samen. Tonen hoe divers de Molukse gemeenschap is. En dat er geen uitsluiting mag zijn. Verschil in religie, politieke opvatting, negeri of wijk-afkomst, het zijn allemaal onderdelen van een bijzondere gemeenschap. Met name de veerkracht van die veelkleurige Molukse gemeenschap is er een om zichtbaar te maken aan een groter publiek. Om die reden kan ik mij helemaal vinden in het onlangs gepubliceerde interview met generatiegenoten Romy Rondeltap en Jeftha Pattikawa, met de veelzeggende titel: ‘Tijd voor nieuwe verhalen van Molukse Nederlanders‘. Reken er maar op dat het MHM deze boodschap uitdraagt. 

Om die reden starten we zondag 6 december 2020 met de serie Molukse Dialogen, waarin we diversiteit en inclusie binnen de gemeenschap bespreken. Het is een livestream, dus je kunt het online volgen. Bovendien is het volgend jaar exact 70 jaar geleden dat de eerste grote groepen Molukkers in Nederland arriveerden. We zullen daar in 2021 bij stilstaan met een herdenking en aansluiten bij vele landelijke en regionale (Molukse) initiatieven. Natuurlijk gaan we ook programma’s aanbieden. Online en/of offline. We gaan het samen ontdekken.

De afgelopen periode verzorgde het MHM workshops Molukse geschiedenis, bij gebrek aan een Molukse expositie.

Ook schoof ik aan (de digitale) tafel met andere instituten die aandacht besteden aan het Molukse verhaal. Denk hierbij aan onder andere het Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook het Westfries Museum in Hoorn heeft volgend jaar aandacht voor Banda en wijdt een online-exposite aan de nootmuskaat en, hoe kan het ook anders, Jan Pieterszoon Coen en de Banda genocide. Het MHM blijft hierin niet stil. Dat de link naar Maluku relevant is in mijn werkzaamheden bleek eerder dit jaar. Ik mocht voor de internationale organisatie Basudara Maluku Global een lezing verzorgen over de geschiedenis van Molukkers in Nederland. Samangat samasekali! 

Workshop Molukkers in Nederland voor een groep HBO studenten, oktober 2020

Ik zou nog terugkomen op exposeren, want we zijn tenslotte een museum. Vanaf maart tot november 2021 nodigen wij Molukse kunstenaars uit om in onze ruimten hun werk te tonen. Deze wisselexpositie laat de veelzijdigheid aan disciplines zien in de Molukse gemeenschap. Kunstenaars met internationale allure zoals Mirjam Manusama, Dominique Latoel en Suzette Huwae hebben hun medewerking al toegezegd. Tijd voor nieuwe verhalen dus. En er komt een gloednieuwe tentoonstelling aan in december 2021. We gaan het samen ontdekken.

Tot slot. Met het MHM team en alle vrijwilligers zetten we de schouders eronder om het Molukse erfgoed te bewaren, uit te breiden en een podium te geven. Uw support is daarin onmisbaar en uw steun zien wij ook graag terug in 2021. Heel veel dank daarvoor. 

Blijf gezond! 

Henry 

Coverfoto: scherm tijdens voorbereiding livestream Molukse Dialogen

Mooie woorden en kritiek

Henry Timisela, de kersverse directeur van het Moluks Historisch Museum begint zijn werkzaamheden in een heftige periode. In deze column kijkt hij terug op die start en spreekt hij zijn verwachtingen uit.

Nooit eerder was ik op zo’n bijzondere manier begonnen aan een nieuw avontuur. Vlak na de bekendmaking van de directeursfunctie door het bestuur, kreeg ik op allerlei manieren felicitaties aangeboden. Ik wil iedereen daarom langs deze weg bedanken voor al deze mooie woorden. De kritische opmerkingen, want die zijn er ook, neem ik vanzelfsprekend mee. Wat een start. En nu schrijf ik dit bericht vanuit huis.

De eerste week

In mijn eerste werkweek was ik uitgenodigd op de afscheidsreceptie van Harriet Ferdinandus, directeur van Pelita en sprak ik diens opvolger Rocky Tuhuteru. Daarnaast ontmoette ik meer bekenden en maakte ik kennis met veel anderen uit het vakgebied. Ik verliet die bijeenkomst met een binnenzak vol visitekaartjes. Diezelfde dag was er ook het nieuws van de excuses van koning Willem Alexander aan Indonesië. En als klap op de vuurpijl kondigde premier Rutte de verscherpte maatregelen aan rondom het coronavirus. Ondertussen richtte ik mijn werkplek op kantoor in en maakte ik kennis met mijn directe collega Huib Akihary, die als conservator is aangesteld. Thuiswerken bleek vervolgens die week een reële optie.

Huib Akihary, museumconservator en Henry Timisela, directeur

Zoals gezegd schrijf ik dit bericht nu vanuit het thuiskantoor. Het is anders, maar het is niet anders. Gelukkig heb ik nog genoeg in te lezen en kan ik op deze manier voorbereidingen treffen. Er is namelijk genoeg werk aan de winkel. Dat kan ik niet alleen en gelukkig ontvang ik langs verschillende kanalen al veel input, waaronder via mail en social media. Juist daarvoor dank. Het Molukse verhaal doet ertoe en ik zal mijn best doen om dat verhaal het podium te geven dat het verdient. 

Let goed op elkaar en #staysafe