Skip to main content

Internationale samenwerking met de Molukken

GESCHREVEN DOOR HENRY TIMISELA OP . GEPOST IN NIEUWS

Een inspirerende ontmoeting vond plaats bij Museum Maluku, waar een diverse groep van Molukse kunstenaars, historici, wetenschappers en vertegenwoordigers uit Ambon en Jakarta samenkwamen. Onder de aanwezigen bevonden zich bekende namen zoals dr. Tamara Soukotta, Yopi Abraham, Hatutamelen (James Noya), Wim Manuhutu, Anis de Fretes, Ebed Litaay en Huib Akihary. Uit Maluku: Mevie Mailoa (staflid van Museum Siwa Lima), Decky Tanasale (dorpshoofd van Leinitu en secretaris van Kantor Latupati, het overlegorgaan van adat-oudsten in Maluku) en het toegewijde research team bestaande uit Agung Sumarwan, Diana Trisnawati Yudhistira en Gharisa Nur Alam.

Foto’s: Gharisa Nur Alam

Het gesprek, dat voortkwam uit een eerder georganiseerde ontmoeting tussen Museum Maluku (Den Haag), Museum Siwalima (Ambon) en de Dienst Onderwijs en Cultuur van de Molukken (Ambon), richtte zich op verschillende aspecten. Onder andere stond het onderzoek naar de verzetsstrijder Thomas Matulessy, alias Pattimura, centraal. Hier benadrukte men het belang van zowel Molukse als Nederlandse bronnen voor een volledig begrip van de geschiedenis in de Molukken, waarmee de noodzaak van dekolonisatie van denkwijzen werd onderstreept.

Een ander onderwerp van gesprek was de samenwerking tussen het team en Museum Maluku om de kennisoverdracht over Molukse adat-rituelen te bevorderen. Dit gesprek bracht kunst, wetenschap, historie en traditionele Molukse kennis samen, waardoor de banden met Maluku verder werden versterkt. Het was een verrijkende ervaring die de wederzijdse betrokkenheid tussen de Molukse gemeenschappen in Nederland en de Molukken zelf versterkte, en belooft veel goeds voor toekomstige samenwerkingsverbanden.

Henry Timisela