Vanaf 8 februari nieuwe expositie ‘ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen’

Ons Land, nieuwe expositie, tentoonstelling

Het Moluks Historisch Museum opent samen met het Indisch Herinneringscentrum op 8 februari 2022 de semipermanente tentoonstelling ‘Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen’ in Museum Sophiahof.

Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen 

De semipermanente tentoonstelling Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen is vanaf 8 februari 2022 te zien in Museum Sophiahof. De tentoonstelling gaat over de Nederlandse koloniale geschiedenis en de effecten van het nog steeds doorgaande dekolonisatieproces op onze samenleving. De complexe en vaak pijnlijke geschiedenis wordt weergegeven aan de hand van acht intergenerationele familieverhalen. De tentoonstelling is het tweede gezamenlijke project van het Indisch Herinneringscentrum en het Moluks Historisch Museum die beiden in Museum Sophiahof gevestigd zijn.

Getuigenissen van acht families

De getuigenissen van acht families staan centraal. Unieke verhalen worden in Ons Land aangevuld met nog niet eerder vertoonde objecten, foto’s en intieme interviews bij de ooggetuigen en hun nakomelingen thuis.

De tentoonstelling begint bij de confronterende sporen van het koloniale verleden en de manier waarop die in de Nederlandse samenleving tot op heden resoneren. Middels intergenerationele familieverhalen wordt de bezoeker verder meegenomen naar de samenleving van toen met haar kenmerkende raciale, culturele en sociale geleding, de Tweede Wereldoorlog, de Bersiapperiode en onafhankelijkheidsoorlog, het gedwongen vertrek uit Indonesië tussen 1945 en 1964, de reis naar Europa en de aankomst en het ontvangst in Nederland. Aan het einde van de tentoonstelling richt de focus zich op de jongere generaties: hoe interpreteren en herontdekken zij de verhalen van hun (voor)ouders?  

De titel Ons Land verwijst zowel naar het huidige Nederland als naar het land van herkomst dat op tal van manieren een belangrijke rol zou blijven spelen: in de cultuur, de herinnering, identiteiten en gemeenschappen. Ons Land is niet neutraal. Het verhaal is niet compleet en is niet af. De tentoonstelling claimt niet hét verhaal over dekolonisatie te presenteren, maar die te belichten vanuit verschillende perspectieven en door de bril van de vertellers. Als momentopname in het doorgaande verwerkingsproces waarin ook nieuwe elementen om aandacht vragen. Voor alles wil Ons Land aanzetten tot gesprek en reflectie op ons koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt en hoe mensen daarmee omgaan.

Opening Ons Land

De opening van Ons Land is de eerste aangelegenheid in een reeks evenementen rondom het thema dekolonisatie in 2022. Op 11 februari opent het Rijksmuseum de tijdelijke tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, waarin wordt ingezoomd op de onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Door middel van voorwerpen met persoonlijke verhalen geeft Revolusi! een gezicht aan die periode. Aansluitend op beide tentoonstellingen organiseren Museum Sophiahof en het Rijksmuseum gezamenlijk educatieve programma’s en evenementen.

Ons Land wordt gemaakt door het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. Kossmanndejong en TiMe Amsterdam.


DE MHM-COLLECTIE

De MHM-collectie die voorheen in het museum in Utrecht was ondergebracht, ligt sinds 2013 opgeslagen. De collectie is nog niet te zien in Den Haag. Onze conservatoren werken hard aan het uitpakken en onderzoeken van de staat van de gehele MHM-collectie. Een deel van de collectie willen zij zo snel weer toegankelijk maken voor publiek. Lees ook de column ‘Een museum zonder museum’ van directeur Henry Timisela.


Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl