Skip to main content

Toegang tot foto’s gesloten

Toegang tot foto’s gesloten

GESCHREVEN DOOR HENRY TIMISELA OP 10 januari 2024. GEPOST IN NIEUWS

Het bestuur en de directie hebben helaas moeten besluiten de toegang tot de foto’s gemaakt door de heer Mrt. I. Mual af te sluiten.

De reden hiervoor is dat de erven van de heer Mual in een juridische procedure van het museum schadevergoeding hebben gevorderd op grond van gesteld onrechtmatig gebruik van de foto’s. Omdat de zaak zich nog onder de rechter bevindt, zullen het bestuur en de directie geen verdere mededelingen doen.

Uit het oogpunt van transparantie vinden het bestuur en de directie het gepast u van het vorenstaande mededeling te doen.

Reïnda Hully, conservator, Museum Maluku, metaafhof, depot, Rotterdam

Museumcollectie

De geschiedenis, cultuur en actualiteit van de Molukse gemeenschappen in zowel Nederland als de Molukken.

Lees meer


Ons Land, bamboefluit

Nu te zien: Ons Land

Een tentoonstelling over de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Oost en hoe die nog altijd doorwerkt.

Lees meer

Lees verder

Jaaroverzicht 2023

Jaaroverzicht 2023

GESCHREVEN DOOR HENRY TIMISELA OP . GEPOST IN NIEUWS

Beste lezer, 

Wat een jaar hebben we achter de rug! Uit het diepst van mijn hart wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de ongelooflijke inzet, toewijding en steun die we in 2023 hebben mogen ervaren. Het is met die grote dankbaarheid dat ik terugkijk op de stappen die we hebben gezet om onze museumcollectie, die verspreid was over verschillende delen van Nederland, nog beter bij elkaar te brengen. Dat was het doel, iets meer dan twaalf maanden geleden. We openden het jaar met de exposite ‘Afgestoft -membuka tambo lama’ en in dit laatste kwartaal presenteerden wij u de tentoonstelling ‘Uitgepakt – van kist naar kast’.  

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Gemeentelijk Musea Museum Depot, Rotterdam voor de museale ruimte en ondersteuning. Met de financiering van het Mondriaanfonds en de inspanningen van ons gehele team hebben we achter de schermen hard gewerkt om deze droom te verwezenlijken. Het is een waar hoogtepunt om te zien hoe onze collectie nu meer verenigd is dan ooit tevoren. In deze laatste week van het jaar hebben wij een aanvullende ruimte gevonden in Rotterdam waar eerder ons archief al was geplaatst. Nu komen daar collectiestukken bij. Dank aan met name de vrijwilligersploeg uit Capelle aan den IJssel. Ook een groot woord van dank aan alle samenwerkingspartners zoals het Drents Museum, Instituut voor Beeld & Geluid, Moluks Erfgoed, alle bewoners en organisaties in Museum Sophiahof, de raad van Bestuur van Museum Maluku en niet in de laatste plaats alle vrijwilligers en donateurs.

De tekst gaat onder de foto verder.

Een belangrijk keerpunt in ons succesverhaal was de structurele financiering die we mochten ontvangen van het ministerie van VWS van begin 2022 tot eind 2024 vanuit de Collectieve Erkenning. Met deze solide basis hebben we verschillende projectaanvragen gedaan voor subsidies, met opmerkelijke resultaten. De steun van het Cultuurloket DigitALL heeft de weg vrijgemaakt voor baanbrekende projecten, zoals het starten van het Molukse taalproject, Totaal Moluks – volg hen, dat wordt echt een gamechanger. Onze aanvraag bij het Vfonds over immaterieel erfgoed is eveneens gehonoreerd, en we kunnen niet wachten om de resultaten met jullie te delen in het komende jaar. 

Ook onze samenwerking met Maluku heeft vruchten afgeworpen. In 2024 organiseren we samen met Museum Siwa Lima workshops met lokale kunstenaars uit Nederland en de Molukken, mogelijk gemaakt door Dutch Culture. Bovendien kunnen jullie nieuwe exposities verwachten van een nieuwe lichting Molukse kunstenaars, die hun reflectie op kolonisatie en dekolonisatie met ons zullen delen. En dat is eigenlijk wel de insteek van deze jaarafsluiting. 

Als museumdirecteur heb ik namelijk diep nagedacht over onze rol in de wereld, waar nog steeds oorlogen en conflicten plaatsvinden, met kolonisatie en bezetting aan de orde van de dag. Ik denk aan Gaza. Hoe verhouden wij ons als museum tot deze gebeurtenissen, vooral wanneer onze collectie direct verbonden is met kolonisatie en bezetting? Het antwoord is duidelijk: we moeten actief betrokken zijn, een standpunt innemen van medemenselijkheid en niet stil blijven. Dus in 2024 zul je daarin ook van Museum Maluku horen. En juist in dat licht wens ik jullie een prachtige en vredige jaarafsluiting toe, maar wel een waarin we beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

Liefdevolle groet, 

Henry Timisela

Ons Land, bamboefluit

NU TE ZIEN: ONS LAND

Een tentoonstelling over de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Oost en hoe die nog altijd doorwerkt.

Lees meer


Reïnda Hully, conservator, Museum Maluku, metaafhof, depot, Rotterdam

Museumcollectie

De geschiedenis, cultuur en actualiteit van de Molukse gemeenschappen in zowel Nederland als de Molukken.

Lees meer

Lees verder

Ingezoomd

Ingezoomd

GESCHREVEN DOOR Esther de Graaf OP . GEPOST IN Nieuws

Middagthee aan de Maduraweg 4, Taroetoeng 1930. Zo begon ik ooit een onderzoeksrapport over de albums van Machteld Honig in de collectie van het Rijksmuseum. De foto’s in het album gaven een leven in weelde weer, maar na de laatste zwarte bladzijden zat een later toegevoegde foto van een geborduurde merklap uit kamp Semarang. Via dit soort merklappen konden boodschappen worden doorgegeven met geborduurde teksten en afbeeldingen, soms met satirische humor, over het kamp-eten of over de verschrikkelijke kampcommandant. Garen was er niet, dus werden kleurige draden uit zomen van jurken en rokken gebruikt om de teksten te borduren. Zo’n zelfde soort merklap ligt momenteel in de vitrine van de semi-permanente tentoonstelling ONS LAND. En ik weet dat ook hier onder de kleurige borduurdraden een verhaal zit van verdriet, wanhoop, angst, onzekerheid. En overleving, hoop, liefde en humor.

Column, Ingezoomd, Esther de Graaf

Het verhaal achter een foto of object

Als cultureel antropoloog met een specialisme in het conserveren en beheren van visuele collecties zijn zulke albums en objecten een voorbeeld van hoe belangrijk het is om decennia aan beeldmateriaal in je collectie te hebben: 1 foto (of 1 object) kan al een context laten zien, een verhaal vertellen en daardoor gedeeld worden. Met een zo breed mogelijk publiek en met toekomstige generaties.

Die ene toegevoegde foto aan een album vol rijkdom, privileges en geluksmomenten leidde tot zoveel vragen: wat is er gebeurd, wanneer, waarom, met wie en waar? In de hoop een verhaal, een context te vinden. Te verklaren hoe de merklap uiteindelijk aan de inboedel kon worden toegevoegd van dat mooie leven in weelde. Ik ben onderzoek gaan doen om tot een invulling van dat verhaal te komen. En zo het album een context te geven, evenals het losse object ‘merklap uit het kamp’ meer betekenis en verhaal te kunnen geven.

Eenzelfde soort taak ben ik per 1 september jl. gaan doen voor de fotocollecties van Museum Maluku, om meer overzicht en inzicht in al ons beeldmateriaal te krijgen. Zodat we het uiteindelijk, met toestemming, kunnen delen met jou en met iedereen die geïnteresseerd is.

Het openen van een nieuw album vol foto’s is als het begin van een lange reis

Dit verhaal achter het object en het levensverhaal achter een fotocollectie is waar ik me zo graag mee bezig hou. Maar het kan niet zonder een goed systeem, zonder nauwkeurig collectiebeheer. Het openen van een nieuw album vol foto’s is als het begin van een lange reis: je zorgt eerst dat alles voor vertrek goed op orde is en de belangrijkste zaken geregeld zijn. Je zorgt dat de fotocollectie veilig staat, voor langere tijd verzorgd en bewaard wordt (denk aan klimaatbeheersing, niet teveel licht, zuurvrij verpakkingsmateriaal). Dat de foto’s goed beschreven en geregistreerd in een online systeem komen te staan, zodat iedereen, nu en in de toekomst, het altijd terug zal kunnen vinden. Om uiteindelijk voor iedereen bereikbare, levendige beelden te kunnen worden waar een ander zich in kan herkennen, waar een verhaal mee uitgedragen kan worden. Waar je over in gesprek kan gaan of juist stil bij kan worden. Samen stil. Inzicht in het verleden geeft kennis en verbinding in het heden en voor de toekomst. Het is een bekend psychologisch riedeltje, maar in mijn gezellige, inspirerende wereld van collectiebeheer en conservering is het belangrijker dan ooit. Zo wordt elke collectie een schatkist aan verhalen, binnen het museum en daarbuiten, wereldwijd. Een bron voor ‘storytelling’ in de meest brede zin van het woord, waar Museum Maluku zo’n belangrijke rol in speelt.

Column, Ingezoomd, Esther de Graaf

Op de 3e etage van Museum Depot Rotterdam

Middagthee aan de Metaalhof 3, Museum Depot Rotterdam, oktober 2023. Ik sta op de 3e etage in een gebouw dat het midden houdt tussen het vroegere Efteling-Spookslot en een enorme parkeergarage. Koel, keurig geklimatiseerd en pikdonker met het oog op de conservering van grote museumcollecties. Een soort Night at the Museum. Blijf rustig doorademen. Lange gangen, stalen hekken, TL-buizen in de gangpaden (als je de schakelaars weet te vinden) en pikdonkere catacomben. Af en toe schrik ik me een hartverzakking en staren wat oogjes me toe vanachter de hekken en uit de coulissen: je bent aangekomen bij de maskers, daar volgen de schilden en beelden van het Wereldmuseum. Ik sta in m’n eentje in ons collectiegedeelte van het depot en verzamel die dagen alle huisraad, textiel en militaire kleding voor Hoofd Collectiebeheer Huib Akihary, om te worden toegevoegd aan de nieuwe tentoonstelling ‘Uitgepakt: Van kist naar kast’. Elke doos, elk object wat ik van de planken haal geef ik een stille groet en gaat door mijn handen, met respect. Het huis waar het ooit ‘thuis’ was is niet meer, is nu een herinnering, maar het object gaat weer bijdragen aan een zichtbaar levensverhaal. Aan inzicht, overzicht, herinneringen ophalen en een verhaal om te delen met je en ieder die het wil zien.

Zo wordt een scheepskist een schatkist. Eerst losse objecten, maar nu in een realistische weergave van een woonvertrek in een barak, zoals het toen was begin jaren ‘50. Ik registreer het object, hou de standplaatsen bij en verzorg het voor vertrek naar Sophiahof in Den Haag. In de week daarop assisteer ik Huib en pak muntjes in voor het offerschaaltje (piring natzar), pakken we de militaire kleding en huisraad uit en zoom ik nog wat gordijnen om. Ik pas objectstandplaatsen aan in ons systeem en label de objecten, subtiel zodat de bezoekers het amper opvalt. Ook dat is nu even deel van mijn werk, wat veel voldoening en plezier geeft, maar me soms ook ontroerd en stil maakt. Ik heb veel bewondering voor al het harde werk van ons Hoofd Collectiebeheer en alle medewerkers -ook vrijwillig- die hun eigen onmisbare bijdrage geven. Mijn werk aan de fotocollectie is pas begonnen, maar het zal hopelijk de basis zijn voor vele ‘nieuwe reizen’ en uitgepakte fotocollecties. We hebben een rijkdom aan materiaal, van beeld en geluid tot objecten en boeken, om op in te zoomen. En om kastenvol aan verhalen mee in te gaan richten in de toekomst. Je mag altijd mee. We keep you posted! 

Esther de Graaf
Medewerker Fotocollecties (en tijdelijk assistent-conservator)

Uitgepakt: Van kist naar kast, expositie, Museum Maluku

Nu te zien: Uitgepakt

Waan je tussen meer dan 200 bijzondere objecten in de gloednieuwe tentoonstelling ‘Uitgepakt: Van Kist naar Kast’.

Lees meer


Maluku Shorts

Op donderdag 9 november 2023 nodigen Museum Maluku en Totaal Moluks je uit voor ‘Maluku Shorts’, bijzondere korte filmvertoningen uit Maluku.

Lees meer

Lees verder

Nu te zien: nieuwe tentoonstelling Uitgepakt

Nu te zien: nieuwe tentoonstelling Uitgepakt

GESCHREVEN DOOR Huib Akihary OP . GEPOST IN Nieuws

Museum Maluku opende dit jaar met de expositie Afgestoft: Membuka tambo lama. Een tiental objecten uit de eigen collectie waren toen te zien. Er is dit jaar hard gewerkt met het uitpakken van de eigen collectie en dat willen we nu laten zien. Museum Maluku toont tot eind januari 2024 ruim 200 objecten in de nieuwe tentoonstelling Uitgepakt: Van kist naar kast. Conservator Huib Akihary praat je bij over het proces en wat je kunt verwachten. 

Uitgepakt: Van kist naar kast, expositie, Museum Maluku

MUSEUMCOLLECTIE

Museum Maluku heeft zich dit jaar volledig gericht op de ontsluiting van de eigen museale collectie die jarenlang in de opslag heeft gelegen. Die ontsluiting werd mogelijk omdat we tijdelijk een depotruimte vonden en konden huren in het Museumdepot van de gemeente Rotterdam. Vele objecten zijn uitgepakt, schoongemaakt, de fysieke staat bekeken en geregistreerd. Ook is begonnen met het opnieuw waarderen van de collectie. Wat zijn de aandachtsgebieden en thema’s van de collectie. Welke objecten behoren volgens die richtlijnen tot de kerncollectie en welke niet? Wat zijn onze topstukken? Wat willen we bewaren en wat moeten we gaan afstoten? Een hele klus is het waar de conservatoren en vrijwilligers de komende twee jaren nog hun handen vol aan hebben.

INTERNE VERHUIZING

Is het uitpakken van de collectie al heel veel werk, vóór 31 december 2023 moet de collectie ook nog eens intern verhuizen naar een andere en kleinere ruimte in het gemeentelijk Museumdepot. Grote objecten zoals kasten, tafels, stoelen uit de woonoordperiode en de vele legerkisten en koffers van de Molukse ex-KNIL militairen kunnen niet mee naar het kleinere depot. De oplossing waar deze ruimtevreters te stallen was snel gevonden. Tijdelijke opzending (!) naar Sophiahof om ze tentoon te stellen. En daarmee was het concept geboren en de basis gelegd voor de nieuwe wisselexpositie.

UITGEPAKT: VAN KIST NAAR KAST

Deze tentoonstelling belicht een bijzonder stuk geschiedenis van de aankomst van grote groepen Molukkers in Nederland in 1951 en hun eerste jaren van verblijf in barakkenkampen. Met ‘Uitgepakt’ toont Museum Maluku meer dan 200 objecten uit haar kerncollectie gerelateerd aan de aankomst en de eerste jaren van verblijf in de Molukse woonoorden. Van kist tot kast, van een kruidnagelbootje tot een bijbel, van een bakelieten lichtschakelaar tot een fluit, van een legeronderbroek tot een radio. Alle objecten zijn schenkingen uit de Molukse gemeenschap.

LEGERKIST EN NAMEN

Vijftig legerkisten en koffers die de Molukse ex-KNIL militairen en hun familie in 1951 meenamen naar Nederland vormen het eerste deel van de expositie. Op deze kisten en koffers prijken namen en legernummers. Ze waren eigendom van echte mensen, van families, vaders, moeders en kinderen. 3.500 familienamen in totaal 12.500 mensen.

De namen op de koffers worden ondersteund door de audio-installatie Currents van de jonge Molukse kunstenaar en onderzoeker Finn Maätita. Hij nodigt een ieder met Molukse roots uit om hun familienaam uit te spreken en met hem te delen. De tot nu verzamelde, uitgesproken namen zijn nu te horen en vormen een prachtige aanvulling op de opstelling met koffers en legerkisten.

 • Uitgepakt: Van kist naar kast, Museum Maluku, Museum Sophiahof, Den Haag, kisten, koffers

 • Uitgepakt: Van kist naar kast, expositie, Museum Maluku

Stel je voor, legerkisten en hutkoffers die zwijgen over onvoltooide reizen en een verlangen naar een thuis dat verloren ging. Hier is het verhaal in een notendop: Moluks en KNIL-militair zijn in de kolonie Nederlands-Indië. Pas in het jaar 1949 komt de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië door Nederland. In juli 1950 wordt het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger opgeheven, en demobilisatie volgt. Molukse KNIL-militairen belanden in legerkampen op Java, verhinderd om terug te keren naar hun Molukse thuis uit vrees dat ze zouden strijden voor een Vrije Republiek der Zuid-Molukken. Een impasse ontstaat, en ze worden naar Nederland getransporteerd, slechts tijdelijk, in afwachting van een definitieve terugkeer naar de Molukken.

BARAKKAMER

Molukkers werden in 1951 na aankomst in Nederland gehuisvest in barakkenkampen. In de tweede zaal is een barakkamer en gang nagebouwd en ingericht met authentiek meubilair, huisraad, kleding en persoonlijke spullen uit de eerste jaren van bewoning.

Deze barakkamer is daarom een venster naar de jaren 1951-1956. Zo symboliseert het gordijn de scheiding van leefruimte in een barakkamer. Het herinnert eraan dat elke familie in het begin slechts één kamer kreeg toegewezen. Daarin werd geleefd, geslapen en gegeten. Van overheidswege werd gezorgd voor een complete inventaris en eten uit een centrale keuken. Deze nagebouwde barakgang en woonkamer vertellen het verhaal van saamhorigheid, van doorzettingsvermogen, gemeenschapszin, veerkracht en verzet.

Uitgepakt: Van kist naar kast, expositie, Museum Maluku

MOLUKS ERFGOED

Elk object in de tentoonstelling kent een persoonlijke geschiedenis en is geschonken aan Museum Maluku. De objecten en verhalen vormen samen het Molukse erfgoed. Ze zijn een gemeenschappelijke herinnering die de kracht van samen delen en behouden illustreert.

Conservator 
Huib Akihary

Lees verder

Opbouw Uitgepakt: Van kist naar kast

Opbouw Uitgepakt: Van kist naar kast

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP 20. GEPOST IN Nieuws

Vanaf zaterdag 28 oktober 2023 brengen we opnieuw een deel van de schatten uit de museumcollectie tot leven in de twee wisselexpositieruimtes van Museum Sophiahof. Conservator Huib Akihary en vrijwilligers zijn druk bezig met de opbouw van de nieuwe expositie Uitgepakt: Van kist naar kast

Uitgepakt: Van kist naar kast

Aan het begin van dit jaar presenteerden we met trots al een aantal museale topstukken in de expositie ‘Afgestoft, membuka tambo lama‘. Nu is het tijd voor ‘Afgestoft 2.0’, waarin we nog een stap verder gaan. Deze nieuwe tentoonstelling wordt deels als installatie gepresenteerd en plaatst de overtocht van Molukkers naar Nederland en hun leven in de woonoorden centraal in de jaren na de aankomst in 1951. Een bijzondere toevoeging aan deze expositie komt van de getalenteerde Molukse kunstenaar en onderzoeker Finn Maätita.

Het opbouwen van de installatie en inrichten van de ruimtes zijn in volle gang. Vanaf zaterdag 28 oktober 2023 is de nieuwe wisselexpositie te bezoeken. Kom je dan langs? 

 • Afgestoft: Van kist naar kast, Museum Maluku, Museum Sophiahof, Den Haag

 • Opbouw expositie, Afgestoft: Van kist naar kast, Museum Maluku, Museum Sophiahof, Den Haag

 • Opbouw expositie, Afgestoft: Van kist naar kast, Museum Maluku, Museum Sophiahof, Den Haag, Huib Akihary

 • Afgestoft: Van kist naar kast, Museum Maluku, Museum Sophiahof, Den Haag, kisten, koffers

Vacature Social Media & Community Manager, Museum Maluku

VACATURE SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGER

Museum Maluku is op zoek naar een Social Media & Community manager voor 48 uur p/m. Kom jij ons team versterken?

Lees meer


Maluku Shorts in Museum Sophiahof, Museum Maluku

Maluku Shorts

Op donderdag 9 november 2023 nodigen Museum Maluku en Totaal Moluks je uit voor ‘Maluku Shorts’, bijzondere korte filmvertoningen uit Maluku.

Lees meer

Lees verder

Molukse Dialogen III

Molukse Dialogen III

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP 17 oktober. GEPOST IN Nieuws

Op zondag 29 oktober 2023 van 14:00 tot 16:00 uur werd er een gloednieuwe uitzending van Molukse Dialogen opgenomen in Museum Sophiahof. Deze derde editie van Molukse Dialogen voerde als overkoepelend thema kennisoverdracht van de Molukse cultuur. Hosts Joaniek Vreeswijk en Uriël Matahelumual gingen de dialoog aan met inspirerende sprekers.

Molukse Dialogen III, kennisoverdracht over de Molukse cultuur, 29 oktober 2023

Kennisoverdracht over de Molukse cultuur

Waar haal je je kennis/informatie vandaan? Deze derde editie draait om het overdragen van kennis over de Molukse cultuur. We doken in thema’s als taal (Moluks Maleis/bahasa tanah), adat isti adat, (de)koloniale geschiedenis en verschillende Molukse verwantschapsstructuren. Noreen Tatuhey (ademcoach), Yopie Abraham (kunstenaar), Kaja Sariwating (bestuurskundige en founder MOZA), Desley Mooij (community builder en communicatie professional), Gloria Lappya (schrijver), Matheus Pattinasarany (manager North Art Label), Tamara Soukotta (PhD onderzoeker), Jamie Schaduw (founder Totaal Moluks), Gayle Mahulette (ondernemer en Nederlands kampioen badminton) en Rio Lekatompessy (artist-projectmanager en podcastmaker Molukse Takkie) schoven aan voor een diepgaande dialoog. Zangeres Moisha Matahelumual zorgde voor een geweldig intermezzo.

De eerste ronde werd gepresenteerd in het Nederlands. De tweede ronde, geleid door Tamara Soukotta, vond in het Engels plaats. De livestream is terug te kijken via het Youtube-kanaal van Molukse Dialogen.

Maluku Shorts in Museum Sophiahof, Museum Maluku

Maluku Shorts

Op donderdag 9 november 2023 Museum Maluku en Totaal Moluks nodigen je uit voor ‘Maluku Shorts’, bijzondere korte filmvertoningen uit Maluku.

Lees meer


Vacature Social Media & Community Manager, Museum Maluku

Vacature Social Media & Community Manager

Museum Maluku is op zoek naar een Social Media & Community manager voor 48 uur p/m. Kom jij ons team versterken?

Lees meer

Lees verder

Maluku Shorts

Maluku Shorts

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP . GEPOST IN Nieuws

Op donderdag 9 november 2023 verwelkomen Totaal Moluks en Museum Maluku je graag bij Maluku Shorts, een avond vol unieke korte filmvertoningen rechtstreeks vanuit Maluku. Laat je meenemen naar prachtige locaties als Piliana op Seram en het bruisende Ambon. Tijdens deze unieke avond vertonen we ook exclusief de film ‘Mimpi di ujung senja’: een film over een jonge man genaamd Pa’a uit Kisar nabij Oost-Timor. Na de films gaan we met Jamie Schaduw van Totaal Moluks in gesprek: Welke invloed hebben nieuwe media op cultuur- en taaloverdracht? 

Maluku Shorts in Museum Sophiahof, Museum Maluku

Voor Molukse diaspora in Nederland is cultuur- en taaloverdracht altijd een uitdaging geweest. Woon je bijvoorbeeld in een Molukse wijk, dan krijg je hier waarschijnlijk het meeste van mee. Groei je op in de stad, dan moet je het hebben van de momenten met je familie of als je naar een Molukse pesta gaat. Maar met de gigantische invloed van nieuwe media, vindt cultuur- en taaloverdracht ook plaats op je smartphone. Vooral als er steeds meer media te zien zijn uit Nederland én Maluku.

3 filmvertoningen

Bij Maluku Shorts gaan we kijken naar drie korte films, variërend van 15 tot 17 minuten, die gemaakt zijn door jonge winnaars van het AMGPM Short Film Festival in Ambon. De verhalen nemen ons mee naar Piliana op Seram, Ambon en Kisar nabij Oost-Timor.

1. Ninivala (winnaar categorie Best Film)
Ninivala is een heilige en mythische waterbron gelegen in het dorp Piliana, in het oosten van Seram. De korte film Ninivala vertelt over het belang van de balans bij het behoud van de lokale cultuur en wijsheid met de ontwikkeling van toeristische bestemmingen om de lokale economie te stimuleren.

2. Mimpi di ujung Senja (winnaar categorie Best Director)
Een film die gaat over een jonge man genaamd Pa’a afkomstig uit Kisar (nabij Oost-Timor). Hij heeft net de middelbare school afgerond, maar vanwege beperkte middelen heeft hij de voortzetting van zijn studie uitgesteld. Hij besluit voorlopig op Kisar te blijven om te helpen bij het hoeden van de schapen van zijn vader. Mimpi di ujung Senja is exclusief te zien tijdens Maluku Shorts. 

3. Sodara seng sedarah (winnaar categorie Best Actor)
Een film die vertelt over het leven van twee broers die voor school in Ambon wonen, ver van hun ouders in Welora op het eiland Dawera (Maluku Barat Daya). De oudste van de twee dealt met zorgen en problemen die hij liever voor zijn ouders verbergt. De Molukse levensfilosofie ‘Hidup orang basudara’ wordt tevens op een mooie manier meegegeven in deze korte film.

PROGRAMMA & TICKETS 

De avond wordt gehost door Museum Maluku in samenwerking met Totaal Moluks. We trappen de avond af met de 3 korte films. Vervolgens duiken we met Jamie Schaduw, de oprichter van Totaal Moluks, in de impact van nieuwe media op de overdracht van cultuur en taal.

Locatie: Museum Sophiahof, Den Haag 
Tijd: 19:30 – 21:30 uur 

Een ticket kost € 15,00. Tot donderdag 9 november 2023!

Bestel je ticket(s)

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Presentatie van Museum Maluku tijdens seminar aan Pattimura Universiteit, Ambon.

Werkbezoek Molukken

Directeur Henry Timisela deelt enthousiast zijn ervaringen van zijn recente werkbezoek aan de Molukken, dat plaatsvond eind augustus 2023. 

Lees meer


Vacature Social Media & Community Manager, Museum Maluku

Vacature Social Media & Community Manager

Museum Maluku is op zoek naar een Social Media & Community manager voor 48 uur p/m. Kom jij ons team versterken?

Lees meer


Lees verder

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken 

GESCHREVEN DOOR Henry Timisela OP . GEPOST IN Nieuws

Het is met groot enthousiasme dat ik mijn ervaringen en bevindingen deel van mijn recente werkbezoek aan de prachtige Molukken, dat plaatsvond van 20 augustus tot en met 31 augustus 2023. Als directeur van Museum Maluku was deze reis van onschatbare waarde voor het verwezenlijken van onze visie en beleidsdoelen voor de nabije toekomt. Deze reis bracht ons niet alleen in contact met de rijke cultuur en geschiedenis van de Molukken, maar versterkte ook onze banden met belangrijke partners en opende de deur naar nieuwe samenwerkingen die de toekomst van ons museum zullen vormgeven. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Presentatie van Museum Maluku tijdens seminar aan Pattimura Universiteit, Ambon.

Presentatie van Museum Maluku tijdens seminar aan Pattimura Universiteit, Ambon.

Doelstellingen van de reis

Voorafgaand aan de reis hadden we duidelijke doelen gesteld die gericht waren op het vergroten van ons netwerk, het versterken van samenwerkingen en het verdiepen van onze kennis over de Molukken. Hier volgen de belangrijkste doelen: 

 • Netwerkvergroting in het internationale Molukse veld 
  Een van onze voornaamste doelen was het vergroten van ons netwerk binnen het internationale Molukse veld. We wilden contact maken met Molukse onderzoekers, erfgoedprofessionals, wetenschappers en grassroots-organisaties om ons werk te verrijken en te verdiepen. Dit doel hebben we met succes behaald.
 • Versterken van de samenwerking met Museum Siwa Lima
  Een ander belangrijk doel was het verstevigen van onze samenwerking met Museum Siwa Lima, het provinciaal museum van de Molukken. We geloven sterk in het delen van museale kennis, conserveringsexpertise en het tentoonstellen van Molukse tradities. Dit doel is meer dan geslaagd en is per 17 september jl bekrachtigd met een gezamenlijke intentie-overeenkomst tot verdere samenwerking, waarbij ook het Drents Museum te Assen en Heka Leka Global betrokken zijn.
 • Kennis over de Molukken verdiepen
  Tijdens onze reis wilden we inzicht krijgen in de hernieuwde structuur tot verkiezing van dorpshoofden (upu latu/ina latu) en de inheemse cultuur van de Molukken. Deze kennis is essentieel om ons beleid met betrekking tot inheemse Molukse cultuur verder uit te werken. We hebben uitgebreid gesproken met verschillende dorpshoofden uit West-Seram en Ambon eiland om ons begrip te verdiepen.
 • Belangrijke ontmoetingen en nieuwe contacten
  Onze reis heeft geleid tot waardevolle ontmoetingen met sleutelfiguren binnen de Molukse gemeenschap, zowel in Indonesië als op de Molukken. Enkele belangrijke contacten die we aan ons netwerk hebben kunnen toevoegen, zijn onder andere Ibu dr. Ir. Insun Sangaji, hoofd Onderwijs en Cultuur van Maluku, Ibu prof. Dr. Hermien Soselisa, hoogleraar aan de Pattimura Universiteit, en Bpk drs. Darwin Lawalata, directeur van Museum Siwa Lima.
 • Uitwisseling met studenten en gemeenschap
  Een ander hoogtepunt van de reis was de interactie met studenten en de lokale gemeenschappen. Na mijn presentatie over Museum Maluku aan de Pattimura Universiteit werden er vele vragen gesteld, voornamelijk gericht op het leven van Molukkers in Nederland. 
 • Samenwerking en internationale uitwisseling
  Onze reis heeft bijgedragen aan het versterken van deze samenwerking en heeft deuren geopend voor verdere uitwisseling en begrip tussen beide landen. Hiermee voldoet Museum Maluku als Nederlandse erfgoedinstelling ook aan het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) zoals geformuleerd door het Ministerie van OCW. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Op gesprek bij het hoofd van de Dienst Onderwijs en Cultuur, Ibu Kadis dr. ir. Insun Sangaji

Op gesprek bij het hoofd van de Dienst Onderwijs en Cultuur, Ibu Kadis dr. ir. Insun Sangaji.

Een nieuw pad

Het recente werkbezoek aan de Molukken heeft niet alleen mijn reisdoelen overtroffen, maar het heeft ook een cruciaal punt bevestigd dat van vitaal belang is voor Museum Maluku. De nadruk op internationale samenwerking en erfgoeddeling is niet slechts een wenselijke ambitie; het is een werkwijze die onze positie als erfgoedinstelling aanzienlijk heeft versterkt. Juist in Nederland, waar de museumdefinitie benadrukt dat samenwerking met gemeenschappen essentieel is, hebben we een mijlpaal bereikt die niet lichtzinnig mag worden opgevat. 

Onze betrokkenheid bij het internationale seminar ‘Malukuness from various perspectives’ aan de Pattimura Universiteit heeft ons in staat gesteld om niet alleen de grenzen van onze kennis te verleggen, maar ook om actief bij te dragen aan het wereldwijde discours over Molukse identiteit en erfgoed. Door te luisteren naar een breed scala aan sprekers en onderzoekers, zowel met als zonder een Molukse achtergrond, hebben we onze eigen perspectieven verrijkt en zijn we in staat geweest om een inclusievere benadering te omarmen bij het presenteren van Molukse geschiedenis en cultuur in ons museum. 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Presentatie Museum Maluku tijdens ceremonie beëdiging adat-oudsten van West-Seram op Kantor Latupati

Presentatie Museum Maluku tijdens ceremonie beëdiging adat-oudsten van West-Seram op Kantor Latupati.

Molukse musea verbonden

Het is van onschatbare waarde geweest om onze relaties met Museum Siwa Lima te versterken, en het is vermeldenswaardig dat dit officiële werkbezoek de eerste keer was in de 35-jarige geschiedenis van Museum Maluku. Onze samenwerking met dit vooraanstaande Molukse museum zal niet alleen bijdragen aan de verrijking van onze kennis op het gebied van tentoonstellen en conserveren, maar het zal ook een krachtig voorbeeld zijn van hoe erfgoedinstellingen wereldwijd moeten samenwerken om de rijke geschiedenis van gemeenschappen te behouden en te delen. 

In een tijd waarin de wereld steeds meer verbonden is, is het essentieel dat musea en erfgoedinstellingen zich bewust zijn van hun rol in het behouden en delen van cultureel erfgoed, niet alleen binnen hun nationale grenzen maar ook daarbuiten. Deze reis naar de Molukken heeft ons gesterkt in het besef dat Museum Maluku niet slechts een fysieke locatie is, maar een brug tussen verschillende culturen en gemeenschappen, en een platform voor het delen van de Molukse geschiedenis, kunst en tradities op wereldniveau. 

Dit werkbezoek heeft niet alleen onze doelen verwezenlijkt, maar heeft onze visie voor de toekomst van Museum Maluku verder gevoed. We zijn vastbesloten om onze missie voort te zetten, en we kijken ernaar uit om met onze nieuwe internationale partners samen te werken om de rijke Molukse cultuur en geschiedenis levend te houden voor de komende generaties, zowel in Nederland als wereldwijd. 
 
Met grote dankbaarheid voor jullie steun en enthousiasme! 

Henry Timisela 
Directeur Museum Maluku 

Museum Maluku Versterkt Internationale Samenwerking na Werkbezoek aan de Molukken, Rondleiding door Ibu Mevie Mailoa, hoofd educatie Museum Siwa Lima

Rondleiding door Ibu Mevie Mailoa, hoofd educatie Museum Siwa Lima. Een gedeelte over Molukkers in Nederland tijdens de permanente expositie.

TotaalMoluks-start-taalproject

Totaal Moluks start officieel omvangrijk taalproject

Lees meer


Museummnacht Den Haag 2023

Museumnacht Den Haag 2023

Museum Maluku host een van de DJ-booths tijdens de Silent Disco en heeft getalenteerde vrouwelijke DJ’s met Molukse roots uitgenodigd om hun beats te laten knallen. Conservator Huib Akihary leidt je deze nacht door de gangen van de tentoonstelling ONS LAND, waar de koloniale geschiedenis tot leven komt. 

Lees meer

Lees verder

Museumnacht Den Haag 2023

Museumnacht Den Haag 2023

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP 27. GEPOST IN NIEUWS

Op zaterdag 7 oktober 2023 tussen 20:00 en 01:00 uur zijn er allerlei activiteiten georganiseerd in verschillende musea in Den Haag. Museum Sophiahof, Museum Maluku, het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Pelita geven dit jaar ook weer invulling aan Museumnacht Den Haag met een uitgebreid programma. De nacht komt tot leven in het museum, compleet met een mini-foodtruckfestival, lichtkunstwerken, een rondleiding by night door ONS LAND, silent disco en een workshop waar wij met alle bezoekers een groot wandkleed creëren.

Silent disco  

De Silent Disco is terug bij Museumnacht Den Haag en guess what? We gaan all out met een upgrade: niet één, maar twee DJ-booths! Museum Maluku host een van de booths en speciaal voor deze nacht hebben we getalenteerde vrouwelijke DJ’s met Molukse roots uitgenodigd om hun beats te laten knallen.

Het Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita en Museum Sophiahof verzorgen gezamenlijk de andere booth van toffe DJ’s. De Sophiazaal wordt omgetoverd tot een epic dansclub waar de moves tot 01:00 uur doorgaan. En krijg je dorst van al jouw dansjes? De bartenders van Barak ’51 zijn net als vorig jaar ook weer van de partij en schenken de lekkerste cocktails voor je in. Zet die draadloze koptelefoon op en maak je klaar voor een dansavond die je niet snel vergeet. Tune in!

Rondleiding by night door ONS LAND 

Get ready voor een bijzondere nachtelijke ontdekkingsreis met onze conservator Huib Akihary. Hij leidt je deze nacht door de gangen van de tentoonstelling ONS LAND, waar de Nederlandse koloniale geschiedenis tot leven komt. Duik samen met Huib de diepte in en ontrafel de complexe en soms pijnlijke lagen van onze geschiedenis. Hoe werkt deze geschiedenis nog altijd door? De rondleiding begint om 23:00 uur, be there! 

Mini-foodtruckfestival

Streel je smaakpapillen en geniet van de heerlijkste gerechten onder de sterren. Verschillende foodtrucks strijken neer op het parkeerterrein van het museum en wordt zo omgetoverd tot openluchtrestaurant. Van streetfood tot culinaire hoogstandjes: (her)ontdek de smaken van Indonesië en Melanesië.  

Stitching (family) history

Ontdek jouw familiegeschiedenis in textiel met Malou Sumah! Het Indisch Herinneringscentrum heeft speciaal voor deze avond beeldend kunstenaar Malou Sumah uitgenodigd. Met een passie voor erfgoedstudies en haar Molukse roots, leidt zij deze textielworkshop tussen 20:00 en 23:00 uur. Samen creëren we een wandkleed dat de diverse verhalen van de Indonesische archipel omarmt. Het materiaal ligt voor je klaar. Kom langs en laten we samen aan dit unieke kunstwerk werken. 

Lichtkunstwerken by Moederland Collectief

Zowel op het buitenterrein van Museum Sophiahof als in de zaal van van de Silent Disco kan je je laten inspireren door spectaculaire lichtkunstwerken van verschillende kunstenaars van het Moederland collectief. De kunstenaars laten in een ‘dialoog’ en een nieuw perspectief (met bestaand en nieuw werk) zien hoe hun identiteit als beeldend kunstenaar in verband staat met hun familiegeschiedenis in Nederlands-Indië, het koloniale verleden en de migratie.

So don’t snooze en let op: het museum is op zaterdag 7 oktober 2023 tussen 20:00 en 01:00 uur alleen toegankelijk met een Museumnacht-ticket. Get yours via museumnachtdenhaag.nl

Museummnacht Den Haag 2023

TotaalMoluks-start-taalproject

Totaal Moluks START OFFICIEEL MET GROOTSCHALIG TAALPROJECT

Lees meer


Lees verder

Totaal Moluks start officieel omvangrijk taalproject

Totaal Moluks start officieel met grootschalig taalproject

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP 27. GEPOST IN NIEUWS

Museum Maluku is met trots een toegewijde samenwerkingspartner van Totaal Moluks en en deelt dan ook graag dat Totaal Moluks per oktober 2023 officieel van start gaat met een grootschalig taalproject Moluks-Maleis. Oprichter Jamie Schaduw wil met een app en nieuwe media op grote schaal content beschikbaar stellen voor iedereen die behoefte heeft aan meer verdieping en kennis via taal.

Totaal Moluks

Totaal Moluks is een organisatie die als doel heeft om Moluks-Maleis, Molukse streektalen en dialecten vast te leggen als immaterieel Moluks cultureel erfgoed. Onlangs heeft de organisatie twee subsidieaanvragen toegekend gekregen van het Cultuurloket DigitALL en Vfonds via de regeling ‘Houd je erfgoed in leven’. Dit maakt het mede mogelijk om het omvangrijke taalproject ‘Heling door de herbeleving van het Moluks-Maleis’ te realiseren. De resultaten van een onderzoek over Molukse taal en cultuur in de gemeenschap en experimenten op sociale media, zijn een belangrijk onderdeel geweest van de onderbouwing van het projectplan.

“Taal was voor mij de sleutel tot een compleet nieuw Moluks cultureel referentiekader”

Oprichter Jamie Schaduw reageert opgelucht: “Een nieuwe organisatie opzetten en een onderwerp als taal aanhalen, kun je niet doen zonder goede onderbouwing en samenwerkingen. Als tiener worstelde ik met mijn bi-culturele achtergrond, totdat ik voor een langere tijd bij mijn familie woonde op Ambon. Taal was voor mij de sleutel tot een compleet nieuw Moluks cultureel referentiekader. Een verrijking van mijn leven, zonder alle trauma’s en beladenheid van onze aankomstgeschiedenis hier in Nederland. Met een app en nieuwe media kunnen we straks op grote schaal content beschikbaar maken voor iedereen die behoefte heeft aan meer verdieping en kennis via taal.”

Samenwerkingspartners

Museum Maluku is een van de samenwerkingspartners voor het project. Henry Timisela, directeur van het museum, is enthousiast over het project: “Het belang van effectieve communicatie kan niet genoeg benadrukt worden, vooral als het gaat om het versterken van de band tussen de Molukse gemeenschappen hier in Nederland en onze broeders en zusters op de Molukken. Een vlotte communicatie legt de fundering voor wederzijds begrip en verbondenheid. Door middel van taal kunnen we bruggen bouwen en ons erfgoed met anderen delen, en dit project zal ons helpen die communicatie te versterken.”

Andere partners van het project zijn: podcast Molukse Takkie, online magazine MOZA en taalplatform Bahasa Basudara. Het project start in oktober en het doel is om na ongeveer 6 maanden live te gaan. De lancering zal plaatsvinden in samenwerking met Museum Maluku. Voor een impressie bekijk Totaal Moluks op Instagram en TikTok.

Molukkers in beeld & geluid, Museum Maluku, Beeld & Geluid Den Haag, Moluccan Archive, Den Haag

Molukkers in Beeld & Geluid

Read more


Van –20 naar 1 hoog, column, Huib Akihary, Hoofd collecties & conservator, Museum Maluku, stellingen, museumdepot

Collectie

Read more

Lees verder