Skip to main content

30 juli – Jendela Maluku

GESCHREVEN DOOR REDACTIE OP 21 JUNI. GEPOST IN NIEUWS

Scroll down for the English translation

Vier Internationale Dag van de Vriendschap met Museum Maluku en Bahasa Basudara Café!

Op dinsdag 30 juli vieren we de Internationale Dag van de Vriendschap op een bijzondere manier. Museum Maluku in Den Haag en het Bahasa Basudara Café op Ambon bundelen hun krachten voor een unieke 6-uur durende live-verbinding tussen Nederland en de Molukken. Verwacht een programma vol cultuur, muziek, dans en de kans om nieuwe connecties te maken aan de andere kant van de wereld.

In Ambon nodigen we iedereen uit om naar het Bahasa Basudara Café te komen, de centrale plek om deel te nemen aan dit evenement. Hier in Nederland ben je welkom bij Museum Sophiahof in Den Haag, om te genieten van de optredens en digitaal contact te maken met de Molukken. Kom langs, geniet van het programma en ervaar de verbinding tussen hier en daar.

Datum: Dinsdag 30 juli
Tijd: 11.00-17.00 uur NL tijd/18.00-00.00 uur Ambon tijd
Locaties: Museum Sophiahof, Den Haag & Bahasa Basudara Café, Ambon

Programma

11.00 uur NL/18.00 uur Ambon: Welkom
Bahasa Basudara Café & Museum Maluku heten je welkom bij Jendela Maluku.

11.15 uur NL/18.15 uur Ambon: Introducties
Leer Museum Maluku, Bahasa Basudara en het Bahasa Basudara Café beter kennen aan de hand van korte video’s over de organisatie.

11.30 uur NL/18.30 uur Ambon: Ukulele optreden door Kabarezsy Football Club
Kabarezsy FC is opgericht in 2018 en heeft zijn thuisbasis in Airlouw, Ambon. Hier trainen zowel jongens als meisjes op gelijke voet. Naast het trainen van kinderen die in de buurt wonen (o.a. uit Amahusu, Seri en Latuhalat), betrekt Kabarezsy ook actief kinderen uit Waiheru, Hitu, Hila, Negeri Lima, Passo, Tawiri, Mamala, Morella, Tulehu, Wainuru en Gemba (West-Seram) wanneer ze deelnemen aan competities, coaching clinics en andere activiteiten. Het respecteren van elkaars achtergrond en samenwerken voor een vreedzaam Maluku is belangrijk voor Kabareszy. Naast het voetballen, moedigt Kabareszt de kinderen ook aan om andere vaardigheden te ontwikkelen, waaronder het bespelen van de ukelele.

12.00 uur NL/19.00 uur Ambon: Dansoptreden door de Toisapu English Club
Toisapu English Club is begonnen in mei 2023 en bestaat uit ongeveer 20 kinderen in de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar. De kinderen leren traditionele Molukse dansen zoals tari lenso, saureka-reka en katreji, allemaal onder begeleiding van Bapa Cepu.

12.30 uur NL/19.30 uur Ambon: Tour of Museum Maluku
Krijg een exclusieve rondleiding door Museum Maluku in Den Haag! Je wordt live meegenomen in de expositie ‘MALUKU 2.0’ van kunstenaar Mano Som. De expositie brengt een ode aan twee eeuwenoude traditionele Molukse dansvormen, de menari en cakalele, en geeft ze een eigentijdse twist.

13.00 uur NL/20.00 uur Ambon: Muzikaal optreden in het Bahasa Basudara Café
De artiest wordt binnenkort bekendgemaakt!

13.30 uur NL/20.30 uur Ambon: Muzikaal optreden in Museum Maluku
De artiest wordt binnenkort bekendgemaakt!

14.00 uur NL/21.00 uur Ambon: Open kanaal
Grijp je kans om via de livestream connecties te maken aan de andere kant van de wereld. Bezoekers in Museum Maluku, zeg hallo tegen de bezoekers van het Bahasa Basudara Café en vice versa!

17.00 uur NL/00.00 uur Ambon: Einde

Entree

Het Bahasa Basudara Café op Ambon is gratis toegankelijk voor bezoekers. Tickets voor Museum Sophiahof zijn aan de kassa in het museum zelf te koop. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden.

Entreeprijzen Museum Sophiahof
Volwassenen: € 9,50
Kinderen (t/m 4 jaar): gratis
Jeugd (5 t/m 18 jaar): € 6,50
Museumkaart: gratis
Veteranenpas, CJP & Ooievaarspas: €6,50
Groep (max. 15 personen): € 6,50 p.p.


English translation

Celebrate International Friendship Day with Museum Maluku and Bahasa Basudara Café!

Get ready for an extraordinary celebration of International Friendship Day on July 30th! Museum Maluku in The Netherlands and Bahasa Basudara Café in Ambon are teaming up for an incredible 6-hour livestream that will bridge the gap between the Netherlands and the Moluccas. The event promises a vibrant mix of culture, music, dance, and the exciting opportunity to connect with new friends across the globe.

In Ambon, we warmly invite everyone to join us at Bahasa Basudara Café, the central spot to experience this event. Meanwhile, in the Netherlands, attendees can gather at Museum Maluku to enjoy the performances and the real-time digital exchange with the Moluccas. Join us, enjoy the program, and experience the unique connection between these two locations.

Don’t miss this special day and come to Museum Maluku or Bahasa Basudara Café to celebrate an unforgettable International Friendship Day together!

Date: Tuesday, July 30th
Time: 11.00 AM – 17.00 PM NL time/6 PM – 12 AM Ambon time
Location: Museum Sophiahof in The Hague & Bahasa Basudara Café in Ambon

Programme

11:00 AM NL/6:00 PM Ambon: Welcome
Bahasa Basudara Café & Museum Maluku welcome you to Jendela Maluku.

11:15 AM NL/6:15 PM Ambon: Introductions
Get to know Museum Maluku, Bahasa Basudara, and Bahasa Basudara Café better through short videos about the organization.

11:30 AM NL / 6:30 PM Ambon: Ukulele performance by Kabarezsy Football Club Kabarezsy FC was founded in 2018 and is based in Airlouw, Ambon. Here, boys and girls are trained equally. In addition to training local children (including those from Amahusu, Seri, and Latuhalat), Kabarezsy actively involves children from Waiheru, Hitu, Hila, Negeri Lima, Passo, Tawiri, Mamala, Morella, Tulehu, Wainuru and Gemba (West Seram) in competitions, coaching clinics and other activities. Respecting each other’s backgrounds and working together for a peaceful Maluku are key values for Kabarezsy. Apart from football, Kabarezsy encourages children to develop other skills, including playing the ukulele.

12:00 PM NL/7:00 PM Ambon: Dance performance by Toisapu English Club
Toisapu English Club started in May 2023 and consists of about 20 children aged 10 to 15 years. The children learn traditional Moluccan dances such as tari lenso, saureka-reka, and katreji, all under the guidance of Bapa Cepu.

12:30 PM NL/7:30 PM Ambon: Tour of Museum Maluku
Take an exclusive tour of Museum Maluku in The Hague! Experience the ‘MALUKU 2.0’ exhibition by artist Mano Som live. The exhibition pays tribute to two centuries-old traditional Moluccan dance forms, menari and cakalele, with a contemporary twist.

1:00 PM NL/8:00 PM Ambon: Musical performance at Bahasa Basudara Café
The artist will be announced soon!

1:30 PM NL/8:30 PM Ambon: Musical performance at Museum Maluku
The artist will be announced soon! 

2:00 PM NL/9:00 PM Ambon: Open channel
Seize the opportunity to digitally connect with people on the other side of the world. Visitors at Museum Maluku, say hello to visitors at Bahasa Basudara Café and vice versa!

5:00 PM NL/12:00 AM Ambon: End

Admission

The Bahasa Basudara Café in Ambon is free for visitors. Tickets for Museum Sophiahof can be purchased at the counter in the museum.

Museum Sophiahof admission prices
Adults: €9,50
Children (up to 4 years): Free entry
Youth (5 to 18 years): €6,50
Museumkaart: Free entry
Veterans Pass, CJP & Ooievaarspas: €6,50
Group (max. 15 people): €6,50 a person

NU TE ZIEN: MANO SOM – MALUKU 2.0

Van 16 juni t/m 13 september 2024 presenteert Museum Maluku de expositie MALUKU 2.0, een indrukwekkende video-installatie van filmregisseur, scenarioschrijver en editor Mano Som.


20 juli – Pencak Silat Festival

Museum Sophiahof en Museum Maluku nodigen je uit voor een uniek evenement dat geheel in het teken staat van de Indonesische vechtkunst Pencak Silat.