Skip to main content

Collectie

Collectie & deelcollecties

De collectie van Museum Maluku geeft een beeld van de geschiedenis, cultuur en actualiteit van de Molukse gemeenschap in zowel Nederland als de Molukken. De gehele collectie bestaat uit zes deelcollecties: museale objecten, fotocollectie, publicaties (tijdschriften en boeken), archieven, audiovisueel materiaal en een databank met historische data. Door de jaren heen is de collectie opgebouwd door schenkingen en uitgebreid met o.a. interviewprojecten en materiaal dat verzameld is bij onderzoeken en wisseltentoonstellingen. Een groot deel van de collectie is online terug te vinden in het online kenniscentrum

De collectie bevat veel diversiteit: museale objecten uit zowel de Molukken als objecten die een rol spelen in de geschiedenis van Molukkers in Nederland, archieven van personen en organisaties en beeldmateriaal uit verschillende periodes (o.a. de Molukken in de koloniale tijd, militaire en politieke geschiedenis van Indonesië rond de Tweede Wereldoorlog en in de dekolonisatieperiode, komst van Molukkers naar Nederland in 1951 en de eerste opvang in woonoorden, series uit de jaren ’80, ’90 en ’95). 

Collectie opgeslagen

De collectie die voorheen in het museum in Utrecht werd tentoongesteld, ligt sinds 2013 opgeslagen in een aantal depots. De collectie is op dit moment dus niet te zien op de huidige locatie in Den Haag. Onze conservatoren Huib Akihary en Reïnda Hully werken hard aan het inventariseren en beoordelen van de staat van de gehele collectie. Een deel van de collectie willen zij zo snel mogelijk weer toegankelijk maken voor publiek. Lees ook de column ‘Daglicht na jaren’ van junior conservator Reïnda.

Het inventariseren is begonnen

Conservator Huib in een van de depots

Een klein gedeelte van de collectie

Online kenniscentrum

Via het online kenniscentrum van Museum Maluku is het mogelijk om online te zoeken in de collectie. 

Gebruik beeldmateriaal

Aan het gebruik en publiceren van beeldmateriaal uit de collectie zijn voorwaarden verbonden.

Schenkingen

Geregeld krijgt Museum Maluku bijzondere schenkingen binnen. Heb jij objecten thuis die voor ons interessant kunnen zijn? Neem dan contact op met onze conservatoren via collectie@museum-maluku.nl.

 

Zoeken in de databank?