Skip to main content

Oprichting comité ‘Van Ver Gekomen’ voor jaarlijkse herdenking bij landelijk Moluks monument vanaf 2022

Herdenkingscomité, Oprichting comité 'Van Ver Gekomen', jaarlijkse herdenking, Landelijk Moluks Monument, Museum Maluku

Stichting Landelijk Moluks Monument en Stichting Moluks Historisch Museum vormen samen herdenkingscomité Van Ver Gekomen om vanaf 21 maart 2022 jaarlijks een landelijke herdenking te organiseren aan de Lloydkade in Rotterdam. Op deze manier wordt stilgestaan bij de overtocht van circa 12.500 Molukkers, waaronder voornamelijk ex-KNIL-militairen, marinemannen en hun gezinnen in zowel Rotterdam als Amsterdam aanmeerden op twaalf scheepstransporten.

Landelijk monument in 2022

De twee initiatiefnemers van het herdenkingscomité zijn actief betrokken bij het huidige herdenkingsjaar ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ en werken daarom sinds december 2020 intensief samen. Stichting Landelijk Moluks Monument heeft zich ten doel gesteld een landelijk monument aan de Lloydkade in Rotterdam te realiseren en haalt voor dat doel geld op via donaties. “Het initiatief wordt breed gedragen en de bereidheid om voor dit doel te doneren is groot. Ook de gemeente Rotterdam is enthousiast en werkt mee. Dat we nu een door de gemeenschap gedragen jaarlijkse herdenking gaan organiseren overtreft alle verwachtingen”, aldus Yordi Tahamata, voorzitter van Stichting Landelijk Moluks Monument.

Stichting Moluks Historisch Museum heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot herdenkingsjaar en probeert sinds 21 maart jl. zoveel mogelijk verhalen, talenten en initiatieven uit de Molukse gemeenschap voor een breder publiek beschikbaar te maken. Voorbeelden daarvan zijn de wisselexpositie IKAT in Sophiahof en de BETA DISINI-livestreams

Herdenkingsjaar nu al groot succes

Het Moluks Historisch Museum heeft zich opgeworpen als coördinator voor de vele jaren vrijwillige activiteiten gedurende dit herdenkingsjaar. Museumdirecteur Henry Timisela: “Waar dat kon hebben wij geprobeerd om mensen met elkaar in contact te brengen. Dat varieert van vragen over de monumentale status van de graven van de 1e generatie tot kunstenaars die aanboden om hun werk in ons museum ten toon te stellen. Maar ook mensen die niet precies wisten waar de boten destijds aanmeerden en zelf op zoek gingen naar informatie. Die komen dan bij ons terecht. We kunnen hoe dan ook nu al terugkijken op een fantastisch herdenkingsjaar.” Timisela vervolgt: “We organiseren nog twee BETA DISINI-livestreams en dan zit het herdenkingsjaar er alweer op.”

Historische gebeurtenissen, nog niet gemarkeerd

Van de historische gebeurtenissen die 70 jaar geleden in Rotterdam en Amsterdam hebben plaatsgevonden is nu weinig terug te zien. Ook dit jaar bezochten mensen tussen 21 maart en 20 juni massaal de kades in de havenstad en de hoofdstad om stil te staan bij de overtocht naar Nederland van circa 12.500 Molukkers, waaronder voornamelijk ex-KNIL-militairen, marinemannen en hun gezinnen op twaalf scheepstransporten. Een overtocht voor een verblijf waarvan destijds werd gedacht dat het tijdelijk zou zijn. Men bezocht vaak de kade op de dag waarop de eigen familie destijds aankwam.

Samen staan we sterker

Het comité voor de jaarlijkse landelijke herdenking stelt zich ook op als partner van verschillende vrijwillige activiteiten, met name in de gemeenten waar veel Molukkers woonachtig zijn. Bestuursvoorzitter van het Moluks Historisch Museum Kaja Sariwating zegt daarover: “Vanuit het museum hebben we dit jaar geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze activiteiten. En dat kan nog veel beter. De Molukse gemeenschap kent verschillende netwerken, organisaties en wijken. Om de herdenking tot een succes te maken hebben we die netwerken juist nodig. Die zullen we dus bij de activiteiten betrekken. Dat wordt al snel concreet doordat we ons samen met een lokale werkgroep hard maken voor een gedenkteken aan de Javakade in Amsterdam.”

Statement over andere activiteiten

De laatste tijd krijgen wij veel vragen over de De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking 70 jaar in Nederland ook wel ‘Hernieuwde Aankomst’ van Media Luna.

Als bestuur van het Landelijk Moluks Monument en het Moluks Historisch Museum willen wij richting onze donateurs, partners, gemeenten, kennissen en vrienden via deze weg helderheid scheppen en aangeven dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de activiteiten van De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking op 7 oktober van Media Luna. Dit staat dus los van ons als organisatie en onze inspanningen voor het realiseren van een Landelijk Moluks Monument. Aan de bovengenoemde projecten leveren onze beide stichtingen geen bijdrage, omdat er geen recht wordt gedaan aan de historische context en de gemeenschap onvoldoende is betrokken.

Het neemt niet weg dat wij het belangrijk vinden dat er initiatieven zijn die het Molukse verhaal vertellen. Wij juichen dit zelfs toe. Stichting LMM en MHM doen dit als samenwerkingspartners volgens de gezamenlijke koers zoals die in december 2020 is vastgesteld.