Skip to main content

MHM: ‘Gebruik collectie MHM zonder toestemming van museum’

De afgelopen dagen heeft het Moluks Historisch Museum verschillende vragen gekregen over het gebruik van materiaal uit de MHM-collectie voor het project De Reizende Tentoonstelling van Media Luna. Veelal vragen van Molukse families die de afgelopen jaren materiaal in bruikleen aan onze stichting hebben gegeven of materiaal hebben geschonken.

Collectie bestaansrecht van MHM

De collectie is het bestaansrecht van de organisatie. Wij betreuren het als MHM ten zeerste dat de collectie op deze manier in negatief daglicht komt. Via de media en verschillende signalen hebben wij vernomen dat materiaal uit de collectie mogelijk is gebruikt voor het project De Reizende Tentoonstelling. Naar aanleiding van de zorgen van verschillende families verschaffen wij daarom graag duidelijkheid. 

Geen toestemming materiaal


Het is in principe altijd mogelijk om de collectie van MHM te gebruiken. Hiervoor geldt een gebruikersvergoeding vanwege het auteursrecht. Er gelden tarieven voor het herproduceren en afdrukken van materiaal. Dit gebeurt altijd in samenspraak met MHM. MHM heeft geen nadrukkelijke toestemming gegeven voor het gebruik van het materiaal uit de MHM-collectie. We keuren het af dat andere partijen afbeeldingen van MHM gebruiken zonder onze toestemming. Dit gaat in tegen art. 23 Auteurswet (AW). We betreuren de gang van zaken, in het bijzonder voor de families die (beeld)materiaal hebben geschonken en voor iedereen bij wie de suggestie is gewekt dat MHM een bijdrage levert aan het project ‘De Reizende Tentoonstelling’. Na nader onderzoek zal MHM de organisatie benaderen en nadere stappen ondernemen.

Samenwerking geen sprake


MHM en Stichting Landelijk Moluks Monument hebben in een gezamenlijk statement op september 10 jl. verklaard op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de projecten De Reizende Tentoonstelling en de Hernieuwde aankomst op 7 oktober 2021. Ondanks het statement is tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 13 september 2021 door Media Luna wederom aangegeven dat er sprake is van een samenwerking met MHM. MHM benadrukt dat MHM en haar medewerkers op geen enkele wijze betrokken zijn bij De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking op 7 oktober van Media Luna.

We vertrouwen erop alle donateurs, partners, gemeenten, kennissen en vrienden via deze weg helderheid te scheppen en aan te geven dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de activiteiten van Media Luna en Stichting Peoples Media Foundation.