Skip to main content

Bibliotheekcollecties

Vanaf 1 april 2013 is de boekencollectie elders opgeslagen. Slechts een beperkt aantal boeken is fysiek beschikbaar voor onderzoek. Wel kan de digitale collectie boeken, tijdschriften en kranten(knipsels) geraadpleegd worden op kantoor in Den Haag, na afspraak.

Van de tijdschriften is een belangrijk aantal jaargangen digitaal beschikbaar: Cakalele, De Zuidmolukker, Front Pemuda Maluku, Iccan-brief, Kora-Kora, Lac-bulletin, Lembaga, Madjalah Pattimura, Marinjo (IWM), Marinjo (1995-heden), Mata Rantai, Mena Muria (door A.F. Pasanea), Mena Muria (voorlichtingsblad RMS), Mena Muria (krant), MHM-Nieuwsbrief, Pedoman, Pertemuan, Soeara Rajat Maloekoe, Stem van Ambon, Tagalaja, Tanuar, Timbang, Tjengkeh, Toma, Zelfbeschikking. Ze kunnen doorzocht worden op elk gewenst woord of naam.
Ook losse tijdschriften waarin een relevant artikel stond, zijn digitaal aanwezig, zoals Checkpoint, Contrast, De Spiegel, HP De Tijd, Indische Letteren, Internationale Samenwerking, Internationale  Spectator, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Landelijke Allochtonenkrant, Marechaussee contact, Nieuwe Revu, Oost en West, Palet, Pelita Nieuws, Voetbal International.

Een bijzondere collectie vormen de kranten uit Maluku vanaf ca. 2000 tot ca. 2010: Ambon Ekpres, Dewa, Ekspresi, Info Baru, Metro Maluku, Suara Maluku (digitaal beschikbaar). Verder beschikt Stg. MHM over een omvangrijk digitaal krantenknipselarchief over Molukkers in Nederland.

Zoeken naar boektitels en tijdschriften in de catalogus? Klik hier