Skip to main content

Kaja Sariwating neemt afscheid als bestuursvoorzitter MHM

Kaja Sariwating neemt na 4 jaar afscheid als bestuursvoorzitter van het Moluks Historisch Museum. Zijn visie, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten hebben sterk bijgedragen aan het huidige MHM. MHM is hem dan ook dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zal later dit jaar passend afscheid van hem nemen.

Onder zijn voorzitterschap is het MHM sterk geprofessionaliseerd. Zo is het bureau sterk verjongd en uitgebreid, is MHM verschillende samenwerkingen aangegaan – bijvoorbeeld met Molukse makers, het Landelijk Moluks Monument en het Indisch Herinneringscentrum – en is het bestaansrecht van de stichting voor de komende jaren gegarandeerd door meerjarensubsidies. Daarmee is het MHM uitgegroeid tot hét loket voor alle vragen over Moluks cultureel erfgoed. MHM maakt inmiddels kennis over de geschiedenis, kunst, cultuur en ontwikkeling van Molukkers toegankelijk voor een breed publiek in en buiten Nederland. Voorts is MHM zich naast kennis ook gaan richten om de vele lokale initiatieven in de Molukse gemeenschap een platform te bieden en coördineerde vorig jaar het indrukwekkende programma rond 70 jaar Molukkers in Nederland.

Onder het voorzitterschap van Kaja is het bureau van MHM uitgegroeid van één betaalde kracht tot een compleet team bestaande uit enthousiaste en deskundige professionals met veelal een Molukse achtergrond. “Met het huidige bureau is er niet alleen beweging, maar ook veel diepgang toegevoegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze Molukse professionals onder leiding van Henry Timisela de organisatie nog veel verder gaan brengen de komende jaren”, aldus Kaja. Daarnaast was Kaja nauw betrokken bij de samenwerking met het Landelijk Moluks Monument, de aanstelling van directeur Henry Timisela en de ronde tafel van de Collectieve Erkenning van Indisch en dan vooral Moluks Nederland.

Formeel zal Kaja het voorzitterschap per 1 augustus a.s. overdragen. Het bestuur van MHM zal vanaf dan bestaan uit een nog te werven voorzitter, secretaris Joan Hoexum, penningmeester Ruud Van Gessel, bestuursleden Sara Taihuttu en Lydia Sahetapy-Engel en een nog te werven zesde bestuurslid.

Kaja werd in mei 2018 benoemd als bestuurslid en vice-voorzitter. Hij volgde in 2019 Glenn Haulussy op als bestuursvoorzitter.