Skip to main content

IKAT #7 – Rituelen rondom het huwelijk

Rituelen rondom het huwelijk, Ikat 7, Collectief Teru

Het zevende en laatste deel van de wisselexpositie IKAT – ‘Rituelen rondom het huwelijk’ van Collectief Teru, bestaande uit Atêf Sitanala, Jaïr Pattipeilohy en Lesli Taihuttu – is nu te zien in het museum. Met deze expositie sluit Collectief Teru de in 2016 begonnen reizende tentoonstelling ‘Mahina – Een ode aan de vrouw’ af.

Rituelen rondom het huwelijk

“Voorjaar 1951 kwamen ruim 12.500 Molukkers naar Nederland voor wat toen gedacht werd een tijdelijk verblijf. Dit jaar 2021 staan velen stil bij 70 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland en vinden er verschillende herdenkingen plaats. Herdenkingen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden binnen de Molukse gemeenschap. Ze brengen nieuwe tradities mee en versterken de culturele identiteit.

Naast de uit de Molukken meegenomen rituelen die een belangrijke rol spelen in de levenscycli – zoals geboorte, huwelijk of overlijden – worden deze herdenkingen een nieuw ritueel. In hoeverre verhouden deze nieuwe rituelen zich tot de oude rituelen? En hoe worden nieuwe rituelen vormgegeven in Nederland? Met deze expositie ‘Rituelen rond het huwelijk’ probeert Collectief Teru hierop antwoord te geven. De focus ligt daarbij in het bijzonder op de rol van de vrouw.”

Collectief Teru

Teru bestaat uit Atêf Sitanala, Jaïr Pattipeilohy en Lesli Taihuttu. Drie vrienden met een gemeenschappelijke passie voor verhalen, fotografie en de Molukse cultuur in het bijzonder. Teru betekent drie en verwijst naar hun samenwerking. In het Moluks wereldbeeld heeft het getal drie een diepere betekenis. Hier geldt dat één plus één drie is. Het geheel is groter dan de som der delen. Door krachten te bundelen versterken ze elkaars kwaliteiten.

“In het kader van 65 jaar Molukkers in Nederland vond in 2016 de eerste tentoonstelling van Mahina – Een ode aan de vrouw plaats. De afgelopen vijf jaar hebben we met Mahina, in binnen- en buitenland, de belangrijke rol van de Molukse vrouw onder de aandacht gebracht.  Met deze expositie wordt de reizende tentoonstelling afgesloten.”

De expositie ‘Rituelen rondom het huwelijk’ is onderdeel van de wisselexpositie IKAT en is tot en met 31 december 2021 te zien. Benieuwd naar deze bijzondere expositie? Klik hier voor tickets.


Update MHM-Collectie

De MHM-collectie die voorheen in het museum in Utrecht was ondergebracht, ligt sinds 2013 opgeslagen. De collectie is nog niet te zien in Den Haag. Onze conservatoren werken hard aan het uitpakken en onderzoeken van de staat van de gehele MHM-collectie. Een deel van de collectie willen zij zo snel weer toegankelijk maken voor publiek. Lees ook de column ‘Een museum zonder museum’ van directeur Henry Timisela.