Skip to main content

Disclaimer

Het is niet toegestaan om foto’s, teksten of andere delen van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van Stichting Moluks Historisch Museum. Aan toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudiging in de vorm van kopieën is alleen toegestaan indien zij beperkt blijft tot kleine aantallen en dient voor eigen gebruik of studie.

De illustraties op deze website zijn onderdeel van het archief van stg. MHM. Stg. MHM ziet het als haar taak om het Molukse erfgoed te bewaren en te ontsluiten d.m.v. een actief beleid t.a.v. het verzamelen van gegevens bij foto’s en documenten in haar archieven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om daarbij de privacy van afgebeelde personen aan te tasten.

Mocht u willen reageren op de foto’s, dan kunt u contact opnemen met Carmen Prins via info@museum-maluku.nl.

Stg. MHM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van deze website.