Periodieke schenking per notariële akte

Als u in een notariële ‘akte van schenking’ laat vastleggen dat u tenminste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt, zijn de schenkingen over deze periode volledig aftrekbaar. Voor deze periodieke of meermalige schenkingen gelden geen drempels en maxima voor de berekening van de fiscale voordelen. Het voordeel van een notariële schenking is dat u de stg MHM langdurig en structureel met een hogere bijdrage kunt steunen, zonder dat het u netto extra geld kost. Voorwaarde is ook hier dat de gift moet worden gedaan aan een door de Belastingdienst geregistreerde ANBI, zoals de stg MHM. De schenkingen moeten uiterlijk eindigen bij uw overlijden. Een akte kost bij de notaris meestal ongeveer € 175. Indien u naast de periodieke gift nog een andere gift doet, zijn de periodieke giften nog steeds voor de volle 100% aftrekbaar. Een periodieke schenking kan ook binnen 4 jaar en een maand gegeven worden: december van jaar 1, dan jaar 2, 3 en 4, en 5.

Voorbeeld:
U wilt de stg MHM vijf jaar lang een vast bedrag schenken dat in totaal € 20.000 omvat. U legt in een notariële ‘akte van schenking’ vast dat u vijf jaar lang of tot eerder overlijden een bedrag van € 4.000 per jaar schenkt. Netto betaalt u € 1.920 per jaar, als uw inkomen in elk van die jaren het hoogste belastingtarief van 52% valt. De overheid betaalt jaarlijks € 2.080 mee, over het totale bedrag is dat € 10.400.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Museum Maluku.

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl