Skip to main content

Websites

MUMA terlibat dengan berbagai macam situs internet lain yang ikut membahas sejarah orang Maluku:

Molukkers naar Nederland

Op deze site die MHM in samenwerking met het Nationaal Archief heeft opgezet zijn de gegevens te vinden van de Molukkers in 1951 in Nederland aankwamen. Ook Molukkers met een andere aankomstgeschiedenis worden in de site opgenomen. De site bevat tevens uitgebreide historische achtergrondinformatie.

Vensters op de Molukse geschiedenis

Een website van het LSEM over de Molukse geschiedenis van 1450-1950.

Atlas Maluku

Zoeken naar familienamen, dorp van herkomst en pelaverbanden.

Indonesia dalam Perang

Melalui website ini, orang-orang dapat mencari bahan tentang Indonesia dan Maluku didalam koleksi sejumlah lembaga-lembaga warisan lainnya. Terutama, penekanan terdapat pada Perang Dunia Kedua serta akibatnya. Situs ini sangat ilustratif dengan peta serta jadwal waktu, dan juga menyediakan informasi latar belakang yang luas.

Vijf eeuwen migratie

Informatie over de geschiedenis van nieuwkomers in Nederland vanaf 1580 tot heden. Hier is ook een filmpje van Schattenberg te zien uit het MHM-archief.

Mena Muria – Molukkers in Nederland

Een journalist van het Reformatorisch Dagblad leefde enkele weken intensief mee met de bewoners van een Molukse wijk in Assen. Bekijk hier zijn videoverslag.

Geheugen van Nederland

De Koninklijke Bibliotheek heeft op de website ‘Het Geheugen van Nederland’ de beeldcollecties van vele culturele instellingen toegankelijk gemaakt. De collectie van het MHM is toegevoegd onder de titel ‘Molukse geschiedenis en cultuur in beeld’. U vindt hier 10.000 afbeeldingen van de Molukken en van de Molukse gemeenschap in Nederland. De collectie omvat de periode van 1900 tot 2004.