Giftenaftrek éénmalige schenkingen

Voor het fiscale voordeel bij éénmalige giften gelden drempels en maxima. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft die ook giften heeft gedaan, worden de giften van u en uw partner samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. 
De giften worden in aftrek gebracht voor zover zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60. Maximaal mag u 10% van ‘het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ aftrekken voor de belasting. Heeft u een partner dan gaat het hier steeds om het gezamenlijke verzamelinkomen. 

Voorbeeld:
U heeft een verzamelinkomen van € 75.000 en u wilt € 5.000 aan een culturele instelling (ANBI) schenken. De aftrekdrempel (1%) is € 750 en het aftrekplafond (10%) is € 7.500. De giftenaftrek bedraagt € 4.250 (€ 5.000 min € 750). Het fiscale voordeel is 52% van € 4.250, dat is € 2.210. De instelling ontvangt € 5.000, en het kost u feitelijk € 2.790. Wilt u een gift doen die groter is dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is de periodieke schenking een fiscaal gunstiger alternatief.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Museum Maluku.

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl