Skip to main content

Atlas Maluku

Altijd al willen weten wie jouw pela’s zijn of welke familienamen bij welke dorpen horen? Atlas Maluku geeft antwoord op jouw vragen. Museum Maluku heeft in samenwerking met Hans van Hernen Atlas Maluku ontwikkeld. Via Atlas Maluku zijn de pela-verbanden en familienamen per kampong te vinden. De website is helaas nog niet compleet en er ontbreken nog familienamen en pelaschappen. Aanvullingen of correcties zijn welkom via info@museum-maluku.nl

Wat houdt pela in?

De pela – de bondgenootschappen die kunnen bestaan tussen dorpen in de Molukken en die gepaard gaan met een stelsel van rechten en plichten – geldt als een van de typische kenmerken van de Molukse cultuur (hoewel er ook gebieden in de Molukken zijn die het systeem niet kennen). Ook in Nederland zien veel Molukkers pela als een van de pijlers van de eigen identiteit.

In het verleden werden pela-bondgenootschappen gesloten wanneer dorpen elkaar hadden gesteund in tijden van oorlog of wanneer er bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden die het sluiten van een bondgenootschap tot gevolg hadden. Ook dorpen met een verschillende religieuze achtergrond kunnen pela van elkaar zijn. De regels van het bondgenootschap – wederzijdse hulp en respect – golden en gelden voor alle bewoners van de betrokken dorpen. Een veel voorkomend verbod is dat op onderlinge huwelijken. Als je pela bent, mag je niet met elkaar trouwen. Ook in Nederland houden Molukkers de traditie van de pela in ere. Als je pela bent van elkaar voelt dat als familieband. Je helpt en steunt elkaar.

Op de Molukken komen regelmatig bijeenkomsten voor die ‘Panas Pela’ genoemd worden. Dit betekent letterlijk: het opwarmen van de pela. Door middel van zo’n ceremoniële bijeenkomst wordt het bondgenootschap, dat soms al honderden jaren oud is, vernieuwd. De contacten worden als het ware warm gehouden.

Tegenwoordig kijkt men op de Molukken naar pela en andere tradities als middelen om de bevolking na het geweld van de afgelopen jaren te helpen om in goede harmonie samen te leven.


Atlas Maluku

Wie zijn jouw pela’s & welke familienamen horen bij welke dorpen?