Schenkingen van een bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een bedrijf kan naast een zuivere gift ook een bedrag overmaken in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Een dergelijke betaling wordt gezien als een vergoeding voor reclame. Twee soorten belasting spelen bij een bedrijfsgift een rol, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting (BTW). Het is aan te bevelen voordat u een bedrijfsmatige gift doet contact op te nemen met een belastingadviseur of een accountant.
Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227 aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar. Dit heet een ‘zuivere gift’.
Een gift in ruil voor naamsbekendheid van een bedrijf is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als ‘reclame’ stelt is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Bij deze betaling moet de stg MHM overigens omzetbelasting (BTW) in rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is.

Voorbeeld:
U betaalt namens een bedrijf een bedrag van € 5.000 (excl. BTW) aan de stg MHM. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld bijv. in een aantal publicaties van de stg MHM. De betaling is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (maximaal 25,5%). Als dit percentage van de gift wordt afgetrokken betaalt het bedrijf netto € 3.725.
De stg MHM moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over € 5.000 en factureert 19% extra. In dit geval is dat € 950. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar.


Er kunnen ook andere tegenprestaties tegenover een financiële bijdrage staan, zoals vrijkaarten en speciale activiteiten. Vaak worden dit soort afspraken tussen een bedrijf en een culturele instelling vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Het is uiteraard altijd mogelijk om naast de afspraken in de sponsorovereenkomst nog een zuivere gift te doen.


Voor meer informatie:
www.schenking.nl
www.belastingdienst.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Museum Maluku.

Sophialaan 10
2514 JR Den Haag 
070-2005065
info@museum-maluku.nl

KvK: 41182202