Interviewprojecten

Het vastleggen van persoonlijke verhalen van de eerste generatie is van groot belang. In de 25 jaar van zijn bestaan heeft het museum twee omvangrijke interviewprojecten gerealiseerd.

Oral History:

Voor dit project zijn de volgende personen geïnterviewd (alleen audio): E. Aponno, E. Hazelhoff-Roelfzema, J. Hitiahubessy, dhr. Van Hoogstraten, dhr. Latumahina, J.J. de Lima, D. Manuputty, mevr. N. Manuputty-Tentua, J.A. Manusama, J. Matauseja, ds S. Metiarij, D. Pattiapon, mevr. Pormes-Pelupessy, mevr. Soumokil-Taniwel, ds H. Supusepa, H. Tan, F. Tutuhatunewa.
Deze interviews zijn afgenomen in de periode 1988-1989 door Victor Joseph, Wim Manuhutu, mevr. Mustamu en Henk Smeets. Ze zijn gedigitaliseerd en beschikbaar voor onderzoekers, op afspraak.

 

Erfgoed van de Oorlog – Getuigen Verhalen: ‘Het Molukse perspectief in oorlogstijd’:

 

Het programma Erfgoed van de Oorlog is een eenmalige en tijdelijke impuls vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik van dit materiaal te stimuleren. De overheid wil het mogelijk maken dat reflectie op de periode ’40 –’45 en de gevolgen daarvan kan blijven plaatsvinden aan de hand van het meest waardevolle erfgoedmateriaal. Door de diversiteit van het materiaal kunnen mensen zich een eigen beeld vormen over de Tweede Wereldoorlog. Stg. MHM heeft 48 interviews verzorgd. De interviews zijn afgenomen door Ron Habiboe en Jeanny Vreeswijk Manusiwa bij ouderen in Nederland en in Indonesië.


Met het project ‘Het Molukse perspectief in oorlogstijd’ richt Stg. MHM zich op de ervaringen van Molukse ouderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar de ervaringen van hen die momenteel in Nederland wonen, maar ook van respondenten in Indonesië. Deze laatste hebben vaak een ander verhaal en perspectief dan degenen die rond 1951 naar Nederland kwamen. Hiernaast richt Stg. MHM zich bij de selectie van respondenten op meerdere lagen van de bevolking en verschillende religieuze achtergronden (islamitisch en christelijk). De aanpak van dit project is bijzonder, omdat met de interviews met Molukkers die naar Nederland kwamen en zij die in Indonesië bleven, een verbinding wordt gelegd tussen de geschiedschrijving over de oorlog in Nederland en die in Nederlands-Indië.


Het project van Stg. MHM heeft 48 interviews vastgelegd met Molukkers die de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hebben meegemaakt. Er zijn interviews afgenomen in o.a. Kudamati (Ambon), Pelauw (Haruku), Hila (Ambon), Jakarta (Java), Den Haag, Dieren, Barneveld, Ridderkerk en Bovensmilde. Met name de interviews in Indonesië vormden soms in meerdere opzichten een uitdaging. De interviews zijn afgenomen in de Nederlandse taal, het Indonesisch en verschillende Maleise dialecten.


De interviews omvatten uiteenlopende verhalen vanuit verschillende perspectieven. Naast Molukkers die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië aan de kant van Nederland keerden tegen de Japanse bezetting en hierna tegen het Indonesische nationalisme – de Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, behoorden grotendeels hiertoe – komen er ook Molukkers aan het woord die minder onwelwillend stonden tegenover de Japanse bezetters en een andere loyaliteit tegenover Nederland kenden. Zo waren er verschillende Molukkers die tegen betaling bouwwerkzaamheden uitvoerden voor het Japanse leger en was er bijvoorbeeld een vrouw die schijnbaar vrijwillig en zonder afkeuring van haar omgeving een persoonlijke relatie aanging met een Japanse militair.


Niet eerder is deze specifieke geschiedenis in woord en beeld vastgelegd.

Alle interviews die in het kader van het project ‘Getuigen Verhalen’ zijn afgenomen, vormen samen de digitale kerncollectie van het programma Erfgoed van de Oorlog. Deze collectie is digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS). Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). De interviews zijn ook beschikbaar op kantoor van Stg. MHM.

Bekijk hier een filmpje over de Erfgoedprojecten.

Verschillende perspectieven:

f955349frag

handvragen

ridderdiploma_tahija

  ‘..en werd u gedwongen tot deze relatie met die Japanse militair? Nee, hij had mijn vader immers om mijn hand gevraagd’.

Op 21 september 1942 werd 1e luitenant KNIL, J. Tahija (1916-2002), benoemd tot Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens zijn heldhaftige verdediging van het Nederlandse gezag tegen een Japanse aanval op het eiland Tanimbar (Molukken).

J. Hitiahubessy

Mevr. Soumokil-Taniwel

J.J. de Lima

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Museum Maluku.

Sophialaan 10
2514 JR Den Haag 
070-2005065
info@museum-maluku.nl

KvK: 41182202