Auteur: Redactie MHM

Ons Land, nieuwe expositie, tentoonstelling

Vanaf 8 februari nieuwe expositie ‘ONS LAND – Dekolonisatie, generaties, verhalen’

Het Moluks Historisch Museum opent samen met het Indisch Herinneringscentrum op 8 februari 2022 de semipermanente tentoonstelling ‘Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen’ in Museum Sophiahof.

Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen 

De semipermanente tentoonstelling Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen is vanaf 8 februari 2022 te zien in Museum Sophiahof. De tentoonstelling gaat over de Nederlandse koloniale geschiedenis en de effecten van het nog steeds doorgaande dekolonisatieproces op onze samenleving. De complexe en vaak pijnlijke geschiedenis wordt weergegeven aan de hand van acht intergenerationele familieverhalen. De tentoonstelling is het tweede gezamenlijke project van het Indisch Herinneringscentrum en het Moluks Historisch Museum die beiden in Museum Sophiahof gevestigd zijn.

Getuigenissen van acht families

De getuigenissen van acht families staan centraal. Unieke verhalen worden in Ons Land aangevuld met nog niet eerder vertoonde objecten, foto’s en intieme interviews bij de ooggetuigen en hun nakomelingen thuis.

De tentoonstelling begint bij de confronterende sporen van het koloniale verleden en de manier waarop die in de Nederlandse samenleving tot op heden resoneren. Middels intergenerationele familieverhalen wordt de bezoeker verder meegenomen naar de samenleving van toen met haar kenmerkende raciale, culturele en sociale geleding, de Tweede Wereldoorlog, de Bersiapperiode en onafhankelijkheidsoorlog, het gedwongen vertrek uit Indonesië tussen 1945 en 1964, de reis naar Europa en de aankomst en het ontvangst in Nederland. Aan het einde van de tentoonstelling richt de focus zich op de jongere generaties: hoe interpreteren en herontdekken zij de verhalen van hun (voor)ouders?  

De titel Ons Land verwijst zowel naar het huidige Nederland als naar het land van herkomst dat op tal van manieren een belangrijke rol zou blijven spelen: in de cultuur, de herinnering, identiteiten en gemeenschappen. Ons Land is niet neutraal. Het verhaal is niet compleet en is niet af. De tentoonstelling claimt niet hét verhaal over dekolonisatie te presenteren, maar die te belichten vanuit verschillende perspectieven en door de bril van de vertellers. Als momentopname in het doorgaande verwerkingsproces waarin ook nieuwe elementen om aandacht vragen. Voor alles wil Ons Land aanzetten tot gesprek en reflectie op ons koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt en hoe mensen daarmee omgaan.

Opening Ons Land

De opening van Ons Land is de eerste aangelegenheid in een reeks evenementen rondom het thema dekolonisatie in 2022. Op 11 februari opent het Rijksmuseum de tijdelijke tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, waarin wordt ingezoomd op de onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Door middel van voorwerpen met persoonlijke verhalen geeft Revolusi! een gezicht aan die periode. Aansluitend op beide tentoonstellingen organiseren Museum Sophiahof en het Rijksmuseum gezamenlijk educatieve programma’s en evenementen.

Ons Land wordt gemaakt door het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. Kossmanndejong en TiMe Amsterdam.


DE MHM-COLLECTIE

De MHM-collectie die voorheen in het museum in Utrecht was ondergebracht, ligt sinds 2013 opgeslagen. De collectie is nog niet te zien in Den Haag. Onze conservatoren werken hard aan het uitpakken en onderzoeken van de staat van de gehele MHM-collectie. Een deel van de collectie willen zij zo snel weer toegankelijk maken voor publiek. Lees ook de column ‘Een museum zonder museum’ van directeur Henry Timisela.


MHM: ‘Gebruik collectie MHM zonder toestemming van museum’

De afgelopen dagen heeft het Moluks Historisch Museum verschillende vragen gekregen over het gebruik van materiaal uit de MHM-collectie voor het project De Reizende Tentoonstelling van Media Luna. Veelal vragen van Molukse families die de afgelopen jaren materiaal in bruikleen aan onze stichting hebben gegeven of materiaal hebben geschonken.

Collectie bestaansrecht van MHM

De collectie is het bestaansrecht van de organisatie. Wij betreuren het als MHM ten zeerste dat de collectie op deze manier in negatief daglicht komt. Via de media en verschillende signalen hebben wij vernomen dat materiaal uit de collectie mogelijk is gebruikt voor het project De Reizende Tentoonstelling. Naar aanleiding van de zorgen van verschillende families verschaffen wij daarom graag duidelijkheid. 

Geen toestemming materiaal


Het is in principe altijd mogelijk om de collectie van MHM te gebruiken. Hiervoor geldt een gebruikersvergoeding vanwege het auteursrecht. Er gelden tarieven voor het herproduceren en afdrukken van materiaal. Dit gebeurt altijd in samenspraak met MHM. MHM heeft geen nadrukkelijke toestemming gegeven voor het gebruik van het materiaal uit de MHM-collectie. We keuren het af dat andere partijen afbeeldingen van MHM gebruiken zonder onze toestemming. Dit gaat in tegen art. 23 Auteurswet (AW). We betreuren de gang van zaken, in het bijzonder voor de families die (beeld)materiaal hebben geschonken en voor iedereen bij wie de suggestie is gewekt dat MHM een bijdrage levert aan het project ‘De Reizende Tentoonstelling’. Na nader onderzoek zal MHM de organisatie benaderen en nadere stappen ondernemen.

Samenwerking geen sprake


MHM en Stichting Landelijk Moluks Monument hebben in een gezamenlijk statement op september 10 jl. verklaard op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de projecten De Reizende Tentoonstelling en de Hernieuwde aankomst op 7 oktober 2021. Ondanks het statement is tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 13 september 2021 door Media Luna wederom aangegeven dat er sprake is van een samenwerking met MHM. MHM benadrukt dat MHM en haar medewerkers op geen enkele wijze betrokken zijn bij De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking op 7 oktober van Media Luna.

We vertrouwen erop alle donateurs, partners, gemeenten, kennissen en vrienden via deze weg helderheid te scheppen en aan te geven dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de activiteiten van Media Luna en Stichting Peoples Media Foundation.

Herdenkingscomité, Oprichting comité 'Van Ver Gekomen', jaarlijkse herdenking, Landelijk Moluks Monument, Museum Maluku

Oprichting comité ‘Van Ver Gekomen’ voor jaarlijkse herdenking bij landelijk Moluks monument vanaf 2022

Stichting Landelijk Moluks Monument en Stichting Moluks Historisch Museum vormen samen herdenkingscomité Van Ver Gekomen om vanaf 21 maart 2022 jaarlijks een landelijke herdenking te organiseren aan de Lloydkade in Rotterdam. Op deze manier wordt stilgestaan bij de overtocht van circa 12.500 Molukkers, waaronder voornamelijk ex-KNIL-militairen, marinemannen en hun gezinnen in zowel Rotterdam als Amsterdam aanmeerden op twaalf scheepstransporten.

Landelijk monument in 2022

De twee initiatiefnemers van het herdenkingscomité zijn actief betrokken bij het huidige herdenkingsjaar ‘70 jaar Molukkers in Nederland’ en werken daarom sinds december 2020 intensief samen. Stichting Landelijk Moluks Monument heeft zich ten doel gesteld een landelijk monument aan de Lloydkade in Rotterdam te realiseren en haalt voor dat doel geld op via donaties. “Het initiatief wordt breed gedragen en de bereidheid om voor dit doel te doneren is groot. Ook de gemeente Rotterdam is enthousiast en werkt mee. Dat we nu een door de gemeenschap gedragen jaarlijkse herdenking gaan organiseren overtreft alle verwachtingen”, aldus Yordi Tahamata, voorzitter van Stichting Landelijk Moluks Monument.

Stichting Moluks Historisch Museum heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot herdenkingsjaar en probeert sinds 21 maart jl. zoveel mogelijk verhalen, talenten en initiatieven uit de Molukse gemeenschap voor een breder publiek beschikbaar te maken. Voorbeelden daarvan zijn de wisselexpositie IKAT in Sophiahof en de BETA DISINI-livestreams

Herdenkingsjaar nu al groot succes

Het Moluks Historisch Museum heeft zich opgeworpen als coördinator voor de vele jaren vrijwillige activiteiten gedurende dit herdenkingsjaar. Museumdirecteur Henry Timisela: “Waar dat kon hebben wij geprobeerd om mensen met elkaar in contact te brengen. Dat varieert van vragen over de monumentale status van de graven van de 1e generatie tot kunstenaars die aanboden om hun werk in ons museum ten toon te stellen. Maar ook mensen die niet precies wisten waar de boten destijds aanmeerden en zelf op zoek gingen naar informatie. Die komen dan bij ons terecht. We kunnen hoe dan ook nu al terugkijken op een fantastisch herdenkingsjaar.” Timisela vervolgt: “We organiseren nog twee BETA DISINI-livestreams en dan zit het herdenkingsjaar er alweer op.”

Historische gebeurtenissen, nog niet gemarkeerd

Van de historische gebeurtenissen die 70 jaar geleden in Rotterdam en Amsterdam hebben plaatsgevonden is nu weinig terug te zien. Ook dit jaar bezochten mensen tussen 21 maart en 20 juni massaal de kades in de havenstad en de hoofdstad om stil te staan bij de overtocht naar Nederland van circa 12.500 Molukkers, waaronder voornamelijk ex-KNIL-militairen, marinemannen en hun gezinnen op twaalf scheepstransporten. Een overtocht voor een verblijf waarvan destijds werd gedacht dat het tijdelijk zou zijn. Men bezocht vaak de kade op de dag waarop de eigen familie destijds aankwam.

Samen staan we sterker

Het comité voor de jaarlijkse landelijke herdenking stelt zich ook op als partner van verschillende vrijwillige activiteiten, met name in de gemeenten waar veel Molukkers woonachtig zijn. Bestuursvoorzitter van het Moluks Historisch Museum Kaja Sariwating zegt daarover: “Vanuit het museum hebben we dit jaar geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze activiteiten. En dat kan nog veel beter. De Molukse gemeenschap kent verschillende netwerken, organisaties en wijken. Om de herdenking tot een succes te maken hebben we die netwerken juist nodig. Die zullen we dus bij de activiteiten betrekken. Dat wordt al snel concreet doordat we ons samen met een lokale werkgroep hard maken voor een gedenkteken aan de Javakade in Amsterdam.”

Statement over andere activiteiten

De laatste tijd krijgen wij veel vragen over de De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking 70 jaar in Nederland ook wel ‘Hernieuwde Aankomst’ van Media Luna.

Als bestuur van het Landelijk Moluks Monument en het Moluks Historisch Museum willen wij richting onze donateurs, partners, gemeenten, kennissen en vrienden via deze weg helderheid scheppen en aangeven dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de activiteiten van De Reizende Tentoonstelling en de Molukse Herdenking op 7 oktober van Media Luna. Dit staat dus los van ons als organisatie en onze inspanningen voor het realiseren van een Landelijk Moluks Monument. Aan de bovengenoemde projecten leveren onze beide stichtingen geen bijdrage, omdat er geen recht wordt gedaan aan de historische context en de gemeenschap onvoldoende is betrokken.

Het neemt niet weg dat wij het belangrijk vinden dat er initiatieven zijn die het Molukse verhaal vertellen. Wij juichen dit zelfs toe. Stichting LMM en MHM doen dit als samenwerkingspartners volgens de gezamenlijke koers zoals die in december 2020 is vastgesteld.

Training Future Community, Museum Maluku

Training: Future Community

Wil jij iets doen voor de wijk of juist voor een zaak op Maluku of daarbuiten maar weet je niet hoe of nog niet zo goed wat? Of ken je mensen die iets willen organiseren maar wel wat help kunnen gebruiken? Geef jezelf en/of anderen op voor de training FUTURE COMMUNITY op zaterdag 18 september.

Zaterdag 18 september organiseert Museum Maluku de training FUTURE COMMUNITY in Stichting Batu Tjapeu in Barneveld. Je krijgt de kans om te leren hoe je jouw wens voor de Molukse gemeenschap kunt waarmaken, krijgt advies van ervaren community builders en de mogelijkheid om te netwerken. Net als jij zijn er veel anderen die hun steentje willen bijdragen en misschien kunnen jullie elkaar helpen.

Resultaat:
• Je vergroot jouw kennis van hoe je iets kunt doen voor jouw gemeenschap
• Je leert hoe je krachten moet bundelen om dingen gedaan te krijgen
• Je krijgt inzicht in hoe het organiseren van verandering werkt
• Je hebt jouw netwerk uitgebreid en kan misschien zelfs nieuwe samenwerkingen aangaat

Programma:

10.00-10.30: Ontvangst deelnemers met koffie/thee 
10.30-10.35: Opening door moderator Ebed Litaay  
10.35-10.45: Toespraak door Henry Timisela, directeur Museum Maluku 
10.45-11.30: Individuele opdracht 
11.30-12.15:  Spreker Marvin Putuhena 

12.15-13.15: Lunch  

13.15-14.00: Spreker Glenda Pattipeilohy 
14.00-15.00: Groepsopdracht  
15.00-15.15: Closing remarks door Henry Timisela 
15.15-15.30: Sluiting door moderator Ebed Litaay 
15.30-16.30: Borrel & netwerken

Aanmelden:
Ben jij erbij 18 september? Meld je aan voor de training FUTURE COMMUNITY via onderstaand formulier. Let op: er is een maximaal aantal deelnemers.

Ikat #5, Mirjam Manusama, Ben Manusama, Museum Maluku

IKAT #5: Verbinding & transformatie

Met trots presenteren wij het vijfde blok van de IKAT tentoonstelling aan u. Het werk van Mirjam Manusama en Ben Manusama is te zien in het museum tot zondag 22 augustus.

In de afgelopen jaren heeft Mirjam Manusama zich behalve als fashion designer ook als beeldend kunstenaar kunnen ontwikkelen en vormen. De twee disciplines mode en kunst voegt zij samen. “Inspiratie haal ik uit het leven zelf, met zijn dualiteit, het bewustzijn, de menselijkheid. Ik ben nieuwsgierig om het onbekende te verkennen, de lagen waaruit we bestaan in lichaam geest en ziel.” Speciaal voor IKAT heeft Mirjam een nieuwe art serie gemaakt. ‘The end of a new beginning’ is ontstaan vanuit de verbintenis met de Molukse cultuur en de transformatie die wij ervaren. Terug naar het begin, de voorouderlijke wortels zijn als basis van ons bestaan.

Ben Manusama wist rond zijn zesde jaar al wat hij wilde worden. Zijn schilderijen moeten in verbinding staan met het leven. Zoals een verteller of een leraar iets te melden moet hebben, iets wat hij doorleefd heeft. “Ik haal veel inspiratie uit onze Molukse en onze verwante Pacific cultuur, waarin veel liederen worden gezongen. Als het daarin over een roeiboot gaat, ligt er een verhaal onder. Daar moet je zelf achter zien te komen.”

Benieuwd naar deze bijzondere expositie? Kijk hier voor meer info + tickets.

Herdenkingscomité, Oprichting comité 'Van Ver Gekomen', jaarlijkse herdenking, Landelijk Moluks Monument, Museum Maluku

BETADISINI X Landelijk Moluks Monument✨

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er circa 12.500 Molukkers, waaronder voornamelijk ex-KNIL-militairen, marinemannen en hun gezinnen, naar Nederland kwamen met 12 scheepstransporten. Op de plek van aankomst van het eerste transportschip aan de Lloydkade in Rotterdam, is tot op heden nergens terug te vinden dat er een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het landelijk monument zal een eerbetoon zijn voor deze 1ste generatie Molukkers en hun gezinnen en als erkenning voor het gedeelde verleden. Daarnaast kan door middel van een monument het verhaal van de aankomst van Molukkers in 1951 worden doorgegeven aan de huidige en de komende generaties.

Samen op weg naar een landelijk monument
Het Moluks Historisch Museum en stichting Landelijk Moluks Monument werken samen om een monument op de Lloydkade in Rotterdam te plaatsten en verkennen kansen om monumenten door het hele land te plaatsen. In mei verzochten ze 100 burgemeesters om een financiële bijdrage te leveren aan een landelijk Moluks monument aan de Lloydkade in Rotterdam. Het verzoek van LMM en MHM is een reactie op de Burgemeesters Molukkenbrief van 8 april 2021 waarin het nieuwe kabinet wordt gevraagd om de kille ontvangst en onwaardige opvang in Nederland van 70 jaar geleden te erkennen.

Van Ver Gekomen | Wat laat jij achter? #betadisini
Vind je ook dat er een landelijk moluks monument moet komen?
Doneer hier via https://www.landelijkmoluksmonument.nl/donatie

#Betadisini
Vuurvliegjes schijnen hun licht als teken van aanwezigheid. Ze maken vormen en patronen om de aandacht vast te houden.⁣ Het Moluks Historisch Museum en stichting Landelijk Moluks Monument werken samen om een monument op de Lloydkade in Rotterdam te plaatsten en verkennen kansen om monumenten door het hele land te plaatsen. Sinds 21 Maart 2021 gebruiken ze samen het symbool van de vuurvlieg en #betadisini om meer aandacht te geven aan de Molukse aanwezigheid in Nederland. ⁣

Productie door Fisuals
Director | Uriël Matahelumual
Producer | Caressa Nussy
Director of Photography | René Huwaë
1st AC/Focus puller | Yuma Eekman
Editor | Uriël Matahelumual
Music composers | Ashraf Bessy & Safa Liron
Sound design | Dennis van Rijswijk
Voice-over | Sala + Safa Liron
Behind the Scenes | James Hully
Photographer | Elizar Veerman
Met dank aan alle meewerkende ambassadeurs

Brief aan 100 burgemeesters voor landelijk Moluks monument

Woensdag 14 april jl. stuurden Stichting Landelijk Moluks Monument (LMM) en Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) een brief aan circa 100 burgemeesters waarin zij hen verzoeken om een financiële bijdrage te leveren aan een landelijk Moluks monument aan de Lloydkade in Rotterdam. Het monument markeert de grootschalige komst van de eerste generatie Molukkers die in 1951 in Nederland arriveerde.

Het verzoek van de twee stichtingen is een reactie op de Burgemeesters Molukkenbrief van 8 april 2021 waarin het nieuwe kabinet wordt gevraagd om de kille ontvangst en onwaardige opvang in Nederland van 70 jaar geleden te erkennen.  

Wij voelen dat de tijd is aangebroken om deze historische gebeurtenis te belichten. Uit respect en erkenning voor de eerste generatie Molukkers en hun gezinnen

Het monument aan de Lloydkade moet een plek zijn waar het Molukse verhaal van trots, pijn, perspectief, toekomst en hoop een zichtbare plek krijgt. Voorzitter Yordi Tahamata van LMM: ‘Wij voelen dat de tijd is aangebroken om deze historische gebeurtenis te belichten. Uit respect en erkenning voor de eerste generatie Molukkers en hun gezinnen.’ Bestuursvoorzitter Kaja Sariwating van MHM is blij met de aandacht die er is voor het Molukse leed: ‘Het monument is er voor iedereen die zich gesteund en gestimuleerd voelt om de geschiedenis en cultuur levend te houden – met name voor de jongere generatie.’
 
LMM zamelt gelden in om dit jaar een landelijke monument te realiseren aan de Lloydkade. MHM heeft op 21 maart jl. de livestream #betadisini georganiseerd om stil te staan bij 70 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland. MHM coördineert met behulp van subsidie van het Ministerie van VWS het herdenkingsjaar ’70 jaar Molukkers in Nederland’. MHM en LMM werken sinds 21 maart jl. samen. 

Het monument is er voor iedereen die zich gesteund en gestimuleerd voelt om de geschiedenis en cultuur levend te houden – met name voor de jongere generatie

Meer informatie over het Landelijk Moluks monument is hier te vinden. De gezamenlijke brief van LMM en MHM is hier te lezen.

Online wisselexpo IKAT

Op zondag 21 maart start het Moluks Historisch Museum met de virtuele wisselexpositie IKAT (‘verweven’). Aan deze tentoonstelling doen 21 kunstenaars mee van Molukse afkomst of connectie met de Molukken. Zij zullen in een estafette van 7 blokken elkaar afwisselen en met hun werk reageren op de Molukse aanwezigheid in Nederland. Fotograaf Ed Leatemia uit Rotterdam opent met een serie van 14 portretten van Molukse rolmodellen. Vanwege Covid19 is de wisselexpositie IKAT voorlopig alleen virtueel te bezoeken. De expositie duurt tot 31 oktober 2021.

Aan de expositie IKAT doen 21 kunstenaars mee uit verschillende disciplines. Ze zijn van verschillende generaties, achtergrond met ieder een eigen visie. Wat hun bindt is hun Molukse afkomst of binding met de Molukken. Het concept en de samenstelling van IKAT is van Huib Akihary, kunsthistoricus en conservator bij het Moluks Historisch Museum. Hij stelde de vraag: “Wat betekent de Molukse identiteit voor je en hoe verhoudt zich dat tot je werk? Het resultaat laat een veelzijdig perspectief zien waarin verschillende opvattingen en disciplines naast elkaar liggen. Ze komen samen en grijpen in elkaar als een weefsel, als IKAT verbonden met elkaar. De presentatie is een estafette van 7 blokken. Samen verweven tot IKAT.

Fotograaf Ed Leatemia

Het MHM opent IKAT met een serie van 14 fotoportretten van de Rotterdamse fotograaf Ed Leatemia. In zijn boek ROLE MODELS, 70 Molukse succesverhalen deelt hij in woord en beeld de indrukwekkende verhalen van 70 Molukkers in Nederland die ieder op hun eigen manier successen behaald hebben. Het boek is niet alleen een eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers in Nederland, maar vooral ook om volgende generaties Molukkers te inspireren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Ed Leatemia: ‘’Je kan niet hopen op een beter verleden, maar wel bouwen aan een hoopvolle toekomst.’’

Role Models, 70 Molukse succesverhalen (Ed Leatemia, 2021)

De wisselexpositie IKAT duurt tot en met 31 oktober.
Gedurende de hele expositieperiode is IKAT virtueel te bezoeken via museum-maluku.nl/ikat

Programmering IKAT:
– Ed Leatemia
– Kollektief AMI (Awareness Moluccan Identity)
– Ton Toemen en Suzette Huwaë
– Lucas Silawanebessy en Dominique Latoel
– Mirjam Manusama en Ben Manusama
– Jaya Pelupessy en Nazif Lopulissa
– Kollektief Teru


Echte diversiteit en inclusie

Journalist, fotograaf en rechtenstudent Geronimo Matulessy laat zich scherp uit in deze gastcolumn. Over 70 jaar Molukkers, diversiteit en inclusie.

Toen mij werd gevraagd om een vlammend betoog voor het Moluks Historisch Museum te schrijven, leek mijn hoofd overspoeld met thema’s die ik met u zou willen delen. Op het moment dat ik het zeker weet, mijn eerste digitale pennenstreken op het scherm zichtbaar worden, slaat de twijfel toe omdat de urgentie van een ander onderwerp zich opeens aandringt. Keuzes maken in wat ik van belang acht om te openbaren, lastig, maar ik waag een poging. 

Het ligt voor de hand dat ik begin met het feit dat dit jaar in het teken staat van zeventig jaar Molukkers in Nederland. Voor sommigen een gebeurtenis waarbij de ontkenning over het bestaansrecht van de Republik Maluku Selatan (RMS) in een onderstroom toch de boventoon voert. Om onder het mom van ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ mensen met een politieke mening de mond te snoeren. Anderen, een aanzienlijke grotere groep, die de geschiedenis redelijkerwijs beschouwen, zien een treurige worsteling van een koloniale voortzetting in een nieuw jasje. Wanneer duizenden KNIL-militairen en aanverwanten in 1951 – onder valse voorwendselen – hun levens aan de andere kant van de wereld moeten voortzetten, als exotische pionnen op een politiek schaakbord worden opgeofferd voor internationale belangen, dan is dat dé reden om historische feiten onder de loep te blijven nemen. Ook als dat betekent dat het onplezierig is en uw ‘feestje’ verstoord.  

Om onder het mom van ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ mensen met een politieke mening de mond te snoeren

Wees gerust, ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen en snap dat de Molukse gemeenschap breder is dan enkel de RMS, maar de komst van velen was toch echt om bovenstaande redenen. Als fervent voorstander van échte diversiteit en inclusie, in de meest brede context van politieke, culturele en religieuze identiteit, kan het alleen niet de bedoeling zijn dat er uitsluiting plaatsvindt op basis van politieke kleur. Dat er in de voorbereiding bijvoorbeeld interne discussies ontstonden over het tonen van de Molukse vierkleur, die door de ‘feestgangers’ wordt gezien als een symbool van onderdrukking en uitsluiting, is symptomatisch voor deze postkoloniale angst. Of de terugkerende, algehele negatieve connotatie als het de RMS betreft. Is het om de geldschieter maar niet tegen de schenen willen schoppen? Omdat de banden tussen Nederland en Indonesië uit historisch en economisch oogpunt al jaren op gespannen voet staan? In het licht van het grootschalige, door de Nederlandse staat gefinancierde dekolonisatieonderzoek en talloze andere wetenschappelijke ontwikkelingen die gaan over dit onderwerp? Zegt u het maar. 
 
Bij anderen zijn het louter emotionele overwegingen die de ratio overstijgen, omdat er in het verleden pijnlijke incidenten hebben plaatsgevonden in bijvoorbeeld de kampen Vught en Westerbork. Die we overigens niet moeten bagatelliseren. Dat er dan een link wordt gelegd tussen de legitimiteit van de RMS en de emotionele gebeurtenissen, terwijl deze losstaan van de vrijheidsstrijd, is ridicuul. Want wie de constitutionele grondbeginselen bestudeert van de RMS, ziet dat er sprake is van diversiteit en hierbinnen een mandaat ligt voor een vrije Molukse staat. Dat neemt niet weg dat we te maken hebben met schadelijke koloniale sporen binnen de passieve RMS-gemeenschap en dito leiders, hierover schreef ik al eens kritisch in de NRC Gelukkig kan ik als uitgesproken RMS’er de ander altijd geruststellen: “Wees niet bang, ik kom in vrede” – ofzo. 

Het zijn krampachtige copingstrategieën om het traumatische verleden achter te laten voor een geassimileerde toekomst

Om welke reden dan ook, het getuigt van hypocrisie om dekolonisatie te prediken en het neokoloniale, repressieve beleid van Indonesië te negeren of zelfs aan te moedigen. Vervolgens andersdenkenden de ruimte ontnemen om gebruik te maken van politieke grondrechten, die ook nog eens zijn gebaseerd op de feitelijke komst naar Nederland. Dat vraagt om verontwaardigde reacties, waarbij ik mijn cynische lach niet kan onderdrukken als dezelfde mensen zichzelf op het podium hijsen als de nieuwe generatie voorvechters van het vrije woord. Het zijn krampachtige copingstrategieën om het traumatische verleden achter te laten voor een geassimileerde toekomst. Overcompensatie in optima forma.  

Het is u al opgevallen, ik zal niet meelopen in uw polonaise. Ik kies een kant en hierin past geen neutrale houding. Die is gebaseerd op het feit dat de mensen na meer dan 400 jaar, nog los van de RMS, op de Molukken niet in vrijheid over hun eigen lot mogen beslissen. We hebben het in juridische termen over het zelfbeschikkingsrecht dat ook de Molukkers rechtmatig toekomt. Zij worden dagelijks beroofd van hun adatgronden en andere rijkdommen. En politieke gevangenen volgens het neokoloniale rechtssysteem, dat is overgenomen vanuit voormalig Nederlands-Indië, het lot van torenhoge straffen wachten als zij zich uitspreken tegen het Indonesische regime. Waar de Molukkers als derderangsburgers in een informele economie leven, die garant staat voor structurele armoede. En wij in Nederland tot op heden te maken hebben met institutioneel racisme, discriminatie, het oprukkende radicaal-rechtse populisme, een onbetrouwbare overheid en statistisch uit de registers zijn verdwenen.  
 
Tijdens deze herdenking gaan onze gedachten uit naar onze eerste en tweede generatie familieleden die onmenselijk hebben geleden door de kille ontvangst op Nederlandse bodem. Het gevolg was onder andere een proces van radicalisering waar tot op heden over wordt geprocedeerd in de rechtsspraak. Dan heb ik oog voor het feit dat we door veerkracht overeind blijven staan, maar het gaat ons niet helpen door het verdoezelen van de feiten. Het is daarom diep tragisch dat we als Molukse gemeenschap na meer dan vierhonderd jaar niet verder zijn gekomen dan subsidiepotten, speldjes op KNIL-uniformen, sociaaleconomische achterstand en pogingen om de geschiedenis, heden en toekomst te depolitiseren.  

Echte dialogen
Als we vooruitgang willen boeken, laten we dan echte dialogen voeren; scherp en zonder taboes. Waarin we gezamenlijk optrekken, elkaar met open vizier mogen bekritiseren, ongeacht ideologische verschillen en uiteindelijk het recht zegeviert. Het valt daarom te prijzen dat er een ontwikkeling gaande is rondom het recent opgestarte ‘Molukse Dialogen’, daar zit toekomstmuziek in. Maar ook tal van initiatieven van jonge Molukkers zijn prijzenswaardig, zij bundelen landelijk hun krachten om de Molukse wijken te behouden. 

Ik wil in een land leven waar oog en erkenning is voor het leed dat tot op heden haar uitwerkingen heeft. Dat kan zelfs zonder de RMS, als de mensen op de Molukken daarvoor kiezen. Als deze simpele wensen een utopie zijn, dan leef ik graag in deze waan. Maar ik zal het nimmer toelaten dat de vuist van de onderdrukker direct of indirect onze monden blijft snoeren.  

Apa datang dari mukajangan unduré. 

MENA! 

Vacature bestuurslid Stichting beheer Sophiahof

In de gedeelde koloniale geschiedenis van Nederland neemt het toenmalige Nederlands-Indië een prominente plaats in. Het is een geschiedenis die meer dan 400 jaar bestrijkt en waar tot op de dag van vandaag sporen van terug te vinden zijn in alle geledingen van de samenleving. Zo’n twee miljoen mensen in Nederland hebben een verbinding met dit verleden.

‘Museum Sophiahof – van Indië tot nu’ in Den Haag is dé locatie in Nederland die dit verleden verbindt met het heden en waar de gevolgen van kolonisatie, oorlog en migratie tastbaar worden. In 2019 vond de opening plaats door koning Willem-Alexander. Museum Sophiahof biedt ruimte voor verschillende perspectieven en initiatieven om het gedeelde verleden en de impact op het heden vorm te geven. Dat doet Museum Sophiahof onder andere met tentoonstellingen, publieksprogrammering, educatieve programma’s en een kenniscentrum/bibliotheek.

De Stichting beheer Sophiahof is op zoek naar een bestuurslid, een pionier met hart voor de zaak. Voor de volledige vacature ga naar museumsophiahof.nl/over-ons/vacature-bestuurslid-stichting-beheer-sophiahof.

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
070-2005065
info@museum-maluku.nl